حميد فتاحي عضو موظف هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت شد

تهران- ايرنا- وزيرارتباطات و فناوري اطلاعات با صدور حكمي «حميد فتاحي» را به عنوان عضو موظف هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت منصوب كرد.

به گزارش روز شنبه ايرنا از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، «محمدجواد آذري جهرمي» در اين حكم نوشته است: «نظر به شايستگي و تجارب ارزشمندتان در امور مديريتي و با استناد به ماده (16) اساسنامه و صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت ارتباطات زيرساخت، به موجب اين حكم جناب عالي را به مدت دو سال به سمت 'عضو موظف هيت مديره شركت يادشده' منصوب مي كنم.»
در ادامه حكم آمده است:«اميد است با اتكال به قادر متعال در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط در انجام وظايف محوله در امر مديريت، هدايت و راهبري شركت در زمينه تامين، توسعه، نگهداري و بهره برداري از شبكه ارتباطات كشور و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم مبني بر حصول اطمينان از تامين ارتباطات زيرساختي و پايداري شبكه مادر ارتباطي در راستاي سياست هاي وزارت متبوع و تحقق اهداف دولت تدبير و اميد موفق و مويد باشيد.»
به گزارش ايرنا، شركت طرح و توسعه تلفن ايران به عنوان هسته نخستين، تشكيل شركت ارتباطات زيرساخت كنوني را بر اساس مصوبه 2134 سال 1368 با طي مراحل قانوني اساسنامه و تشكيل هيات مديره خود پيگيري كرد و پس از حدود ده سال فعاليت در عرصه مخابرات و ارتباطات به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1378 از طرح و توسعه تلفن ايران به نام شركت طرح و توسعه شبكه هاي مخابراتي تغيير كرد.
هيات وزيران در سال 1383 بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 و مصوبه شوراي عالي اداري در اجراي بند ب ماده يك قانون مذكور با تجديد سازمان و تغيير نام و اصلاح اساسنامه شركت طرح و توسعه شبكه هاي مخابراتي ( ثبت شده به شماره 18347 ) به شركت ارتباطات زيرساخت موافقت كرد .
متعاقب تصويب موضوع تغيير نام شركت طرح و توسعه شبكه هاي مخابراتي به شركت ارتباطات زيرساخت و انتصاب هيات مديره آن به وسيله مجمع عمومي اقدام هاي لازم قانوني در جهت شكل دهي هيات مديره انجام شد .
اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت در راستاي توجه و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي تغيير و به صورت شركت مستقل و زير نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در چهار فصل و 36 ماده به تصويب شوراي نگهبان رسيد.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
اقتصام* 2078**1561**تنظيم:محمدمهدي بهرامي*انتشار:مژگان توانا