برنامه پروازهاي يازدهم شهريور فرودگاههاي سيستان و بلوچستان

زاهدان - ايرنا - مسئول روابط عمومي فرودگاههاي سيستان و بلوچستان برنامه پروازهاي ورودي و خروجي يازدهم شهريور امسال فرودگاه هاي استان را اعلام كرد.

حميدرضا پارسا روز شنبه گفت: برنامه هاي پروازي امروز در فرودگاههاي زاهدان، زابل، ايرانشهر و چابهار سيستان و بلوچستان برقرار است.

فرودگاه بين المللي زاهدان:
پرواز هواپيماي شركت ايران اير در مسير تهران - زاهدان - چابهار
ورود 6:50 خروج 7:35
پرواز هواپيماي شركت آسمان در مسير تهران - زاهدان - مشهدمقدس
ورود 8:00 خروج 8:55
پرواز هواپيماي شركت ايران اير در مسير چابهار - زاهدان - تهران
ورود 11:20 خروج 12:05
پرواز هواپيماي شركت آسمان در مسير مشهدمقدس - زاهدان - تهران
ورود 12:55 خروج 13:50
پرواز هواپيماي شركت قشم اير در مسير تهران - زاهدان - تهران
ورود 14:00 خروج 14:30
پرواز هواپيماي شركت آسمان در مسير تهران - زاهدان - تهران
ورود 19:50 خروج 20:20

فرودگاه زابل:
پرواز هواپيماي شركت ماهان در مسير تهران - زابل - ايرانشهر
ورود 7:45 خروج 8:30
پرواز هواپيماي شركت قشم اير در مسير مشهدمقدس - زابل - مشهدمقدس
ورود 10:10 خروج 10:45
پرواز هواپيماي شركت ماهان در مسير ايرانشهر - زابل - تهران
ورود 11:50 خروج 12:35

فرودگاه ايرانشهر:
پرواز هواپيماي شركت ماهان در مسير تهران - زابل - ايرانشهر و برعكس
ورود 9:45 خروج 10:30

فرودگاه چابهار:
پرواز هواپيماي شركت ايران اير در مسير تهران - زاهدان - چابهار و برعكس
ورود 9:35 خروج 10:20
پرواز هواپيماي شركت كيش اير در مسير دبي - چابهار - دبي
ورود 13:00 خروج 13:55
پرواز هواپيماي شركت كاسپين در مسير تهران - چابهار - تهران
ورود 17:00 خروج 18:00
به گزارش ايرنا هر هفته بيش از 80 پرواز داخلي از فرودگاه زاهدان به نقاط مختلف كشور و شماري پرواز در مسيرهاي بين المللي از جمله بغداد، دبي و نجف انجام مي شود.
3042**3213 خبرنگار: محدثه حيدري گرجي **انتشاردهنده: اكبر نوري
اخبار لحظه به لحظه را در كانال تلگرامي «اخبار ايرنا سيستان و بلوچستان» دنبال كنيد. @irnazahedan