كشف تنها رويشگاه طبيعي درخت داغداغان در شهرستان سراوان

پايگاه خبري تحليلي شستون مطلبي با عنوان «كشف تنها رويشگاه طبيعي درخت داغداغان در شهرستان سراوان/برداشتن سايه انقراض از سر چوب آهن با تكثير گسترده» منتشر كرده است.

دراين مطلب آمده است: رويشگاه هاي عمده اين گياه دور از سواحل و نواحي خشك در جنگل هاي شمالي ايران، رشته كوه زاگرس، البرز و كردستان مي باشد كه اين درخت بومي نواحي مديترانه بوده و چوب آن داراي رنگ تيره و خاكستري است و به علت سختي زياد خود به چوب آهن معروف است.
به گزارش شستون، درخت داغداغان گونه اي نادر در شهرستان سراوان است كه در گويش محلي به آن شاگ گفته مي شود، اين گياه با نام علمي celtis از خانواده نارون در ارتفاعات كوه دليكيم اين شهرستان شناسايي شده است.
دامنه ارتفاعات كوه دليكيم با ارتفاع 2 هزار و 620 متر به عنوان بلندترين قلعه (قله) رشته كوه سياهان در منطقه سردشت ناهوك رويشگاه طبيعي شناسايي شده درخت داغداغان است.
محمد رفيع دهقان رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان سراوان در گفت و گو با شستون در اين خصوص با توجه به اظهارات ساكنين محلي اين منطقه گفت: اين درخت كه به صورت 6 يا 7 پايه مجزا است داراي قدمت چندصد ساله مي باشد كه در بين بوميان به درخت شاگ يا تا معروف است و داراي چوبي با استحكام بالا و مقاوم مي باشد.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: وجود اين گونه در ارتفاعات بيش از 2 هزار و 100 كه خاص مناطق شمالي ايران است، نشان از شرايط مساعد آب و هوايي اين منطقه در گذشته دارد، كه با تكثير و كشت گسترده داغداغان در اين منطقه مي توان از تنها گونه در حال انقراض كه داراي چند پايه انگشت شمار است در شهرستان سراوان جلوگيري كرد.
رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان سراوان با اشاره به اينكه در طب سنتي از برگ گياه اين درخت براي درمان ديسانتري و از چوب آن براي درمان بيماري صرع استفاده مي شود، تصريح كرد: از بذر درخت داغداغان روغني استخراج مي شود كه داراي خواص دارويي مهمي مي باشد.
وي در پايان اظهار داشت: به علت مقاومت بالاي اين درخت به خشكي، خاك هاي مختلف، آفات و امراض جايگاه مناسبي در جنگل كاري با بذر در اين منطقه دارد.
8006**6081 دريافت كننده: نرگس تيموري**انتشار دهنده: حيدر سراياني