خيز دولت در بازارسازي و توسعه روش هاي نوين تامين مالي شركت هاي دانش‌بنيان

تهران- ايرنا- تصويب‌نامه هيات وزيران براي ارايه برنامه‌ و روش‌هاي اجرايي تعدادي از وزارتخانه ها به منظور بازار سازي 100 هزار ميليارد ريالي از محصولات دانش‌بنيان توليد داخل و توسعه روش هاي نوين تامين مالي، از جمله اقدامات موثر دولت تدبير از فعالان عرصه دانش بنيان براي رونق توليد و اشتغال محسوب مي شود.

به گزارش گروه علمي ايرنا، تصويب‌نامه هيات وزيران براي ارايه برنامه‌ و روش‌هاي اجراي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهاد كشاورزي، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، راه و شهرسازي، و علوم، تحقيقات و فناوري به منظور بازارسازي براي محصولات دانش‌بنيان توليد داخل به ميزان يكصد هزار ميليارد ريال اعتبار تا پايان سال 1396 به طور حتم يكي از اقدامات مناسب دولت يازدهم در حمايت از شركت هاي فعال در حوزه دانش بنيان بوده است.
حال آنكه تدوين و تصويب «نظام‌نامه پيوست فناوري قراردادهاي بين‌المللي و طرح‌هاي مهم ملي» در قراردادهاي بين‌المللي و طرح‌هاي مهم ملي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در جهت تعامل فعال حوزه اقتصاد دانش‌بنيان و بخش‌هاي اصلي اقتصاد كشور و توسعه توانمندي فناورانه شركت‌هاي دانش‌بنيان و داخلي نيز در همين راستا از سوي دولت تعريف شده است.

**حمايت از ايجاد و توسعه روش‌هاي نوين تأمين مالي طرح‌هاي فناورانه و نوآورانه
اما يكي ديگر از اقدامات دولتمردان تدبير و اميد در سال هاي اخير تدوين آيين‌نامه ««نظام مالي توسعه اقتصاد دانش‌بنيان» با هدف ايجاد نهادهاي سرمايه‌گذاري خطرپذير، ابزارهاي بيمه و پوشش ريسك فعاليت‌هاي دانش‌بنيان و روش‌هاي تأمين مالي (فاينانس) داخلي براي فعاليت‌هاي فناورانه شركت‌هاي ايراني جهت ارايه و تصويب به هيأت وزيران بوده است.
ضمن اين كه بازار دارايي فكري نيز در راستاي اجراي بند «د» ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر حمايت مالي از ايجاد و توسعه بورس ايده و بازار فناوري به منظور استفاده از ظرفيت هاي علمي در جهت پاسخگويي به نيازهاي بخش صنعت، كشاورزي و خدمات تشكيل شد و يازدهم خردادماه 1393 به طور رسمي آغاز به كار كرد.
اين بازار در سطح كلان با همكاري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و در سطح اجرايي با همكاري شركت فرابورس ايران، پارك فناوري پرديس و سازمان مالكيت صنعتي طراحي و تأسيس شد.
ضمن آن كه براي كمك به توسعه اين بازار نيز كارگروه بازار دارايي فكري با حضور نمايندگاني از معاونت علمي و فناوري، سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت فرابورس ايران و پارك فناوري پرديس تشكيل شده است.
بر اساس اين گزارش، تاكنون 157 اختراع، 3 طرح صنعتي و همچنين يك علامت تجاري در فهرست عرضه بازار دارايي‌هاي فكري جا گرفته و تاكنون 5 معامله ( يك طرح صنعتي و 4 اختراع) نيز انجام شده است كه در مجموع 37.5 ميليارد ريال ارزش داشته و محصولات مذكور به توليد انبوه نيز رسيده‌اند.
معاونت علمي و فناوري براي حمايت از بازار دارايي فكري و تقويت تقاضاي بازار، بسته حمايتي شامل پرداخت وام تا سقف 500 ميليون تومان و 80 درصد مبلغ ارزش‌گذاري طرح به خريدار را طراحي و عرضه كرده است.

**طراحي الگوي سرمايه‌گذاري جسورانه (Venture Capital)
سرمايه گذاري جسورانه يك روش تامين مالي نوين و ويژه شركت هايي است كه در دوران مخاطره از چرخه عمر خود به سر مي برند، اين روش در سراسر جهان به عنوان يكي از كارآمدترين روش هاي تأمين مالي براي طرح ها و شركت هاي نوآور شناخته شده است.
بر اين اساس، الگوي بومي سرمايه گذاري جسورانه به همت معاونت علمي و فناوري طراحي و پس از ارزيابي صاحبنظران و اعمال اصلاحات مقتضي، در نهايت به تصويب رسيد.
در اين الگو كه مهمترين هدف آن تسهيل شرايط سرمايه گذاري جسورانه در كشور است، يك نهاد حمايتي دولتي و يك نهاد سرمايه گذاري قدرتمند براي پيوند بين مجري و دولت در نظر گرفته شده است.
در اين الگو، نهاد سرمايه گذار نقش مهمي دارد و تاكنون پنج صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذير ايجاد شده است. معاونت قصد دارد در صورت اجراي آزمايشي موفق اين الگو و شناسايي ضعف هاي آن، با همكاري صندوق نوآوري و شكوفايي براي توسعه سرمايه گذاري خطرپذير در شركت هاي دانش بنيان به صورت گسترده تر عمل كند.
بر اساس اين گزارش با بررسي 10 شركت فرابورس Sme، تعداد 6 شركت و نيز پس از بررسي 7 صندوق‌ سرمايه‌گذاري خطرپذير، تاكنون تعداد 4 صندوق پذيره‌نويسي و به بورس راه يافتند يا عرضه اوليه شدند كه در كل بالغ بر دو هزار و 400 ميليارد ريال ارزش بازاري آنان برآورد شده است.

**حمايت از توسعه بازارهاي صادراتي و تبادل فناوري در عرصه بين المللي
معاونت علمي و فناوري سياستها و رويكردهاي ويژهاي را به منظور تسهيل، تقويت و ساماندهي همكاريهاي علمي و فناورانه بين بازيگران نظام علم، فناوري و نوآوري كشور با همتايان خارجي خود تدارك ديده است كه بحث تبادل فناوري و همچنين توسعه صادرات و كسب‌وكارهاي بين‌المللي از اهم اين فعاليت ها محسوب مي شود.
اما رويكرد اصلي معاونت علمي و فناوري در خصوص همكاري هاي بين المللي، ايجاد بستر مناسب براي فعاليت بازيگران نظام نوآوري و به ويژه شركت هاي نوآور است، به طوريكه اين دستگاه در تلاش است كه شرايط، امكانات و زيرساخت مناسب براي نقش آفريني شركت هاي نوآور ايراني در عرصه بين المللي را با فعاليت هايي همچون راه اندازي كميسيون عالي همكاري هاي فناوري ايران و روسيه، راه اندازي صندوق راه ابريشم و پارك فناوري مشترك با چين، طراحي سامانه هوشمندي فناوري، طراحي چارچوب پيوست فناوري براي خريدهاي كلان خارجي و جهت دهي به سرمايه گذاري هاي خارجي را هموار كند.
ضمن آنكه حجم صادرات دانش بنيان يكي از شاخص هاي توسعه فناوري و اقتصادي در كشور به شمار مي رود و رويكرد معاونت علمي براي افزايش حجم صادرات دانش بنيان، توانمندسازي شركت ها با مشاركت دولت و بخش خصوصي است و بدين منظور از حمايت هاي مشروط، زماندار و هدفمند براي ايجاد زيرساخت هاي لازم بهره مي جويد.
راه‌اندازي شركت‌هاي مديريت صادرات محصولات دانش‌بنيان، راه‌اندازي پايگاه‌هاي صادراتي محصولات دانش‌بنيان، راه‌اندازي كريدور صادرات محصولات دانش‌بنيان، طراحي و توسعه «برچسب ملي كيفيت»، تدوين و اجراي بسته حمايت از صادرات محصولات دانش‌بنيان، ايجاد، تقويت و توسعه برندهاي تجاري مشترك، تدوين و پيشنهاد بسته حمايت از تضمين شركت‌هاي دانش‌بنيان از جمله اقدامات برجسته دولت تدبير در بخش توسعه صادرات و كسب‌وكارهاي بين‌المللي است.
به طور حتم تصويب‌نامه هيات وزيران براي ارايه برنامه‌ و روش‌هاي اجرايي تعدادي از وزارتخانه ها به منظور بازار سازي 100 هزار ميليارد ريالي از محصولات دانش‌بنيان توليد داخل، توسعه روش هاي نوين تامين مالي و همچنين حمايت از توسعه بازارهاي صادراتي و تبادل فناوري در عرصه بين المللي از جمله تدابير موثر دولت يازدهم از فعالان عرصه دانش بنيان براي رونق توليد و اشتغال محسوب مي شود كه اميد آن مي رود كه در دولت دوازدهم اين حمايت ها شتاب بسيار بيشتري به خود گيرد.
علمي ** 1836 **
خبرنگار:يوسف درويشي* انتشار: زهره محتشمي پور