به بار نشستن تصميم گيري هاي عقلاني دولت تدبير و اميد در مازندران

ساري- ايرنا- شرائط خاص اقليمي مازندران حكم مي كند كه هر برنامه ريزي براي توسعه اقتصادي استان با در نظر گرفتن اولويت حفظ محيط زيست باشد و برنامه ريزي هاي دولت يازدهم منطبق با اين واقعيت ها در چهار سال گذشته در مازندران عمدتا بر بخش كشاورزي و گردشگري بوده است .

كارشناسان و دست اندركاران معتقدند كه اقتصاد و معيشت مردم عرصه آزمون و خطا براي مسئولان نيست و ظرفيت هاي توسعه اي مازندران بايد با استفاده از شواهد و تجربيات ديگران و با توجه به شرايط اقليمي منطقه بارور شود.
بررسي عملكردي چهارساله دولت يازدهم بر اساس آمار و ارقام نشان مي دهد كه رفع چالش هاي توسعه استان در بخش هاي حياتي چون كشاورزي ، گردشگري و جنگل و صنايع مرتبط با بخش كشاورزي بر اساس تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي منطبق با واقعيت هاي موجود بوده است.
اگر چهار اولويت اصلي مازندران را كه شامل كشاورزي ، گردشگري ، جنگل و محيط زيست در نظر گرفته شود در همه اين حوزه ها استان مازندران با مشكلات توسعه نيافتگي روبرو است ،چراكه در طي سه دهه گذشته تشتت ، عدم تصميم گيري دقيق و نبود برنامه ريزي روشن باعث شده تا استان در اين حوزه ها به شدت با فقر و مشكلات ساختاري روبرو باشد.
عدم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و گردشگري در سه دهه گذشته باعث شده تا ناخواسته بخشي از تفكر مديريتي و نخبگان استان به صنعت گرايش يابد ،صنعتي كه با توجه به محيط بسيار ظريف استان نياز به جايابي بسيار كارشناسانه در مازندران دارد كه از ظرفيت هاي موجود خارج است.
نزديكي به دريا و برخورداري از اراضي جنگلي و جلگه اي و حاصلخيزي خاك باعث شده است كه اقتصاد اين استان به طور عمده حول محور كشاورزي بچرخد ، به همين دليل استفاده بهينه از منابع آب و خاك و افزايش عملكرد محصولات كشاورزي از اهداف بلند مدت و مبتني بر سند ملي توسعه استان مازندران است.
** ريل گذاري توسعه مازندران
استاندارمازندران گفت كه در دولت يازدهم افزون بر هفت هزار پروژه عمراني با اعتباري افزون بر 80 هزار ميليارد ريال به بهره برداري رسيد ودراين مدت براي 150 هزار نفر ايجاد اشتغال شده است.
ربيع فلاح جلودار افزود: دردولت يازدهم براي توسعه استان ريل گذاري خوبي انجام شد كه پيگيري اين روند در دولت دوازدهم انجام مي شود.
وي كاهش نرخ بيكاري، افتتاح حدود 900 طرح توليدي و صنعتي، رونق بخش كشاورزي و توسعه مكانيزاسيون؛ صادرات يك ميليارد و 600 ميليون دلاري ، سرمايه گذاري 10 هزار ميليارد ريالي در بندراميرآباد را از مهمترين دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم برشمرد.
وي آسفالت راه يك هزار روستا، زمينه سازي براي سرمايه گذاري 18 شركت اي تي، ساخت سد گلورد براي تامين آب كشاورزي و شرب شهرهاي شرق استان و سرمايه گذاري 280 ميليون يورويي بانك توسعه اسلامي براي آبفاي شهري را از ديگر خدمات دولت يازدهم برشمرد.
نماينده عالي دولت در مازندران افزود : برخي از اين پروژه ها در دولت دوازدهم پيگيري و تا پايان دولت نيز به نتيجه خواهد رسيد.
فلاح جلودار ايجاد سالانه 50 هزار شغل و الويت قرار گرفتن اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي را از برنامه هاي دولت دوازدهم در اين خطه شمال كشور اعلام كرد.
**بازگشت اعتماد به كشاورزي مازندران در دولت يازدهم
امروز فرصت هاي مازندران در پرتو ثبات و آرامش ايجاد شده در دولت يازدهم و عقلانيت حاكم بر تصميم گيري هاي دولت تدبير و اميد اندك اندك به فعل در آمده و بار ديگر اعتماد رنگ باخته كشاورزان مازندران به اين بخش بازگشت كرده است.
بر اساس آمارهاي رسمي هم اكنون 72 محصول كشاورزي در مازندران كشت مي شود و اين استان در توليد هفت نوع از اين محصولات شامل برنج ، مركبات ، كيوي ، مرغ ، گل و گياه ، انواع ماهي و علوفه رتبه اول كشوررا دارد و در توليد هشت نوع محصول ديگر هم داراي رتبه دوم و سوم كشور است.
كشاورزي مازندران پشتوانه مناسبي براي امنيت ملي غذايي كشور است و اين استان مدعي تامين اقلام عمده اي از كالاها و مواد غذايي كشور را دارد و شاهديم كه در چهار سال اخير به دليل مكانيزه و مهندسي شدن فعاليت هاي كشاورزي مقدار توليد محصولات در واحد سطح افزايش چشم گيري يافته است.
** توقف دلالي زمين هاي كشاورزي
بالا رفتن قيمت زمين هاي كشاورزي و باغي در استان مازندران تا قبلا از سال 92 سبب شده بود تا فعاليت كشاورزي با اهميت امنيت غذايي كشور كم رنگ شود و كشاورز جديتي براي حفظ اراضي كشاورزي نداشته است.
دولت يازدهم با تدابير مهم از جمله توزيع نهاده هاي كشاورزي ،اختصاص اعتبارات و تسهيلات مكانيزاسيون ،اعلام بموقع قيمت خريد و پرداخت پول خريد تضميني محصولات كشاورزي ،كنترل و ساماندهي واردات ،ثبات قيمت و ساماندهي بازار داخلي و توجه به الگوي كشت ،اعتماد كشاورزان براي حفظ زمين هاي كشاورزي و توليدات محصولات آن در مازندران را افزايش داده است.
اين رويكرد و اجراي آن در استان مازندران كه نقش محوري در امنيت غذايي كشور دارد ،سبب شد تا علاوه بر بهبود ارتباط كشاورزان با دست اندركاران و كارشناسان بخش كشاورزي كه در گذشته فاصله افتاده بود ،شاهد حفظ زمين هاي كشاورزي و افزايش توليدات آن در استان باشيم.
نتيجه توجه دولت يازدهم به بخش كشاورزي سبب شده است تا در اين دوره هر سال اين بخش رشد اقتصادي مثبت را تجربه كند.
** افزايش توليد 700هزار تني انواع محصولات كشاورزي مازندران در دولت يازدهم
دلاور حيدر پور رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران گفت كه درچهار سال گذشته ميزان توليدات محصولات كشاورزي از 6 ميليون و 300 هزار تن به هفت ميليون تن در سال افزايش يافته است.
وي از ايجاد 731 هزار تن ظرفيت جديد در واحد هاي صنايع تبديلي كشاورزي و كاهش محسوس ضايعات كشاورزي خبر داد و افزود : يكي از دلايل برگشت اعتماد كشاورزان به فعاليت هاي كشاورزي ، توجه به مقوله زيرساخت هاي كشاورزي و مكانيزاسيون است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران با بيان اينكه از سال 92 تاكنون پنج هزار و 343 دستگاه ماشين آلات وارد كشاورزي استان شده ، گفت : در اين مدت با كمك دولت يازدهم ، يكهزار و 885 ميليارد و 877ميليون ريال تسهيلات مكانيزاسيون جذب شده است.
حيدر پور از برنج به عنوان مهم ترين محصول توليدي استان مازندران نام برد و افزود : در اين دولت 2 هزار دستگاه نشاء كار و سه هزار دستگاه كمباين مخصوص برداشت شالي وارد برنجكاري استان مازندران شده است.
وي تصريح كرد : نشاء مكانيزه برنج از 35 هزار هكتار سال 92 ، امروز به 50 هزار هكتار و برداشت مكانيزه برنج نيز از 110 هزار هكتار سه سال گذشته به 190 هزار هكتار رسيده است.
مازندران حدود 230هزار هكتار زمين شاليزاري دارد كه سالانه با توليد بيش از 950 هزار تن برنج سفيد 40درصد برنج كشور را تامين مي كند.
**سرمايه گذاري 800 ميليارد ريالي شيلات مازندران در دولت يازدهم
از آنجايي كه مازندران داراي 338كيلومتر ساحل درياي خزر ، بيش از 800 قطعه آببندان به مساحت 17هزار هكتار و حدود 130 رودخانه بزرگ و كوچك است ، اين منابع آبي زمينه فعاليت در حوزه شيلاتي را به وجود آورده است.
بر اساس آمار شيلات مازندران پرورش و توليد سالانه انواع آبزيان در استان مازندران از 45هزار تن سال 92 امروز به حدود 85 هزار تن افزايش يافته است.
حسينعلي خوشباور رستمي مدير كل شيلات مازندران نيز در اين خصوص گفت كه 800 ميليارد ريال براي بخش هاي مختلف آبزي پروري در دولت يازدهم در استان سرمايه گذاري صورت گرفته است.
وي با اشاره به افزايش توليد ماهيان گرمابي و سردآبي ، صيد و فرآوري ماهيان ، افزود: در اين مدت بيش از 150 هزار تن ماهيان گرمابي و بيش از 53 هزار تن ماهيان سردآبي و يكهزار و 45 تن خاويار پرورشي توليد و در بازارهاي مصرف داخلي و خارجي عرضه شد .
وي ادامه داد : صادرات 24 هزار تن انواع آبزيان به ارزش 107 ميليون دلار در دولت يازدهم از ديگر دستاوردهاي سرمايه گذاري در حوزه شيلات مازندران است .
**روغنكاري چرخ هاي زيربنايي مازندران با تدبير دولت يازدهم
مديركل صنعت،معدن وتجارت مازندران گفت كه دردولت تدبيرواميد 852 واحد صنعتي نيمه تمام با اعتبار 23 هزار ميليارد ريالي به بهره برداري رسيد و براي 12 هزار نفر ايجاد شغل شد.
محمد محمدپورعمران افزود: همچنين 500 پروژه نيمه تمام صنعتي با پيشرفت فيزيكي 60 درصد در دست اجراست كه با تامين اعتبارهفت هزار و 500 ميليارد ريالي اين واحدهاي صنعتي افتتاح و براي 10 هزار نفر نيز ايجاد شغل مي شود.
وي پرداخت تسهيلات پنج هزار ميلياردريالي به يك هزار و 80 واحد صنعتي را از ديگر دستاوردهاي صنعتي مازندران در دولت يازدهم اعلام كرد.
* انقلاب در راهسازي روستايي
سرپرست راه و شهرسازي مازندران گفت كه در دولت يازدهم افزون بر يك هزار و 500 كيلومتر راه روستايي زير بار ترافيك قرار گرفت و براي ساخت اين محورها افزون بر يك هزار ميليارد ريال اعتبار هزينه شد.
محمود ذوالفقاري تكميل چهار خطه شدن محور قائمشهر- تهران، ساخت حدود 200 كيلومتر راه اصلي، تكميل بيش از 20 هزار واحد مسكوني مهر، تخصيص اعتبار براي ساخت كمربندي در شهرهاي غرب استان و تكميل كمربندي ساري- بابل را كاركردهاي دولت يازدهم در حوزه راه و شهرسازي اعلام كرد.
وي تسريع درمحور چهارخطه آمل- تهران( جاده هراز) پيش بيني براي تكميل اين محور تا پايان سال 97 و تامين اعتبار 700 ميليارد ريالي را از ديگر سنگ بناي توسعه براي اين استان اعلام كرد كه در دولت دوازدهم به بار خواهد نشست.
* آبدار شدن 480 روستا
مديرعامل شركت آبفاروستايي مازندران گفت كه در دولت يازدهم اب رساني به 480 روستاي اين استان با اعتبار يكهزار ميليارد ريالي به بهره برداري رسيد كه شامل 20 درصد از روستاهاي اين خطه شمال كشور مي شود.
مجيد عبداللهي افزود : در مجموع در دولت يازدهم ميزان بهره مندي روستاها از آب شرب سالم از 60 درصد دولت هاي گذشته به 74 درصد رسيد.
وي ريل گذاري براي تامين آب شرب پايدار براي روستاييان از آب هاي زيرزميني به آب هاي سطحي را از برنامه هاي پيشرو براي اين استان اعلام كرد كه در دولت دوازدهم پيگيري مي شود.
مازندران سه هزار روستا دارد كه 47 درصد از جمعيت سه ميليون و 283 هزار نفري اين استان در اين مناطق سكونت دارند
* فرهنگي، اجتماعي دولت يازدهم در مازندران
رئيس اداره امور سينمايي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت كه در دولت يازدهم هفت سينماي اين استان بار ديگر بازگشايي شد و حدود 2 هزار صندلي به سينماهاي اين خطه شمال كشور افزوده شد.
راه اندازي بخش ويژه كتابخواني براي نابينايان، راه اندازي 15 كتابخانه جديد با 3 هزار متر مربع فضاي جديد ، روان سازي فعاليت ناشران و توجه به دانش آموزان مناطق محروم ، ارتقاي 15 پله اي پوشش تحصيلي براي دانش آموزان ازدستاوردهاي دولت اول دكتر روحاني در مازندران است.
** تكميل كتابخانه هاي نيمه كاره مطالبه مردم
تكميل 39 كتابخانه نيمه كاره در مازندران كه بيشترين فضاي كتابخانه اي نيمه كاره در كل كشور نيز به حساب مي آيد از مطالبات مردم اين خطه شمال كشور از دولت دوازدهم است.
*** چتر بيمه بر سر 300 هزار مازني
مديركل بيمه سلامت مازندران گفت كه در دولت يازدهم با اجراي طرح تحول سلامت 300 هزار نفر از جمعيت اين استان كه فاقد دفترچه خدمات درماني بودند به طور رايگان از خدمات درماني در مراكز درماني دولتي بهره مند شدند.
دكتر رسول ظفرمند افزود : در 2 سالي كه اين طرح اجرا شد حدود يك هزار و 60 ميليارد ريال هزينه بيمه سلامت براي درمان اين بيماران پرداخت كرد.
وي برخورداري 4 هزار بيمار خاص از درمان رايگان و پرداخت اعتبار 300 ميليارد ريالي دولت براي اين بيماران از ديگر دستاوردهاي دولت يازدهم در حوزه درماني براي بيماران خاص اعلام كرد.
** توسعه زيرساخت هاي درماني
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفت كه در دولت يازدهم افزون بر 300 تخت بيمارستاني دولتي به تخت هاي موجود افزوده شد و ساخت و سرانه تخت بيمارستاني از 1.5 به 1.6 افزيش يافت و بيش از 10 بيمارستان جديد نيز در اين استان در دست ساخت قرار دارد كه با تكميل آن تا پايان سال 97 حدود 2 هزار تخت در استان افزوده مي شود.
دكتر قاسم جان بابايي ساخت 320 مركز بهداشتي و درماني و خانه بهداشت در روستاها با اعتبار بيش از يك هزار و 500 ميليارد ريالي و كاهش 10 درصدي هزينه درمان از دوش مردم را از دستاوردهاي مهم دولت تدبير و اميد در اين استان دانست.
به گفته وي دولت يازدهم در سال حدود 10 هزار ميليارد ريال اعتبار كه 3 برابر اعتبار عمراني اين استان بوده را براي درمان هزينه كرد.
* دستاوردهاي سياسي، اجتماعي
معاون سياسي؛ امنيتي وانتظامي مازندران راه اندازي خانه احزاب ، مركز رصد اجتماعي ،مجوز براي 17 تشكل سياسي ، پاكسازي 33منطقه آلوده به مواد مخدر، كاهش طلاق را از كاركردهاي دولت يازدهم در اين استان اعلام كرد.
عليرضا يونسي افزود : با تشكيل مركز رصد اجتماعي در اين استان به عنوان نخستين مركزرصد ايران در اين خطه شمال كشورمعضلات اجتماعي گريبانگير استان شناسايي و براي رفع آن برنامه ريزي شد.
وي از اعتياد، طلاق، مفاسد اجتماعي و اخلاقي به عنوان مهمترين مسايل اجتماعي درگيري در اين استان اعلام كرد كه برنامه ريزي براي رفع اين مشكلات انجام شده است.
**يك تير و چند نشان دولت يازدهم در تامين گاز مازندران
استان مازندران با توجه به اين كه در انتهاي خط لوله گازي كشور قرار دارد در پيك مصرف اين انرژي فسيلي بويژه زمستان هاي سرد و سخت با كمبود گاز مواجه مي شد و به همين خاطر بخشي از گاز مورد نياز فصل زمستان اين استان را از شركت تركمن گاز خريداري مي شد.
اين طرح در 6 سال دولت نهم و دهم كمتر از 30 درصد پيشرفت فيزيكي داشت و دولت يازدهم از سه سال پيش تاكنون تمام همت و تلاشش را به بهره برداري از اين طرح در سريع ترين زمان ممكن متمركز كرد تا ديگر زمستان استان هاي شمالي با افت و يا قطع جريان گاز مواجه نشود.
سرانجام طرح ايجاد خط لوله انتقال گاز از استان سمنان به مازندران با هدف پايداري گاز مشتركان استان هاي شمالي با سرمايه گذاري يكهزار ميليارد توماني با حضور زنگنه وزير نفت ،دهم تيرماه امسال بهره برداري رسيد.
خط 42اينچ گاز رساني دامغان-كياسر-ساري به مثابه يك تيرو چند نشان دولت تدبير و اميد است كه علاوه بر گذراز توقف واردات گاز تركمنستان ،پايداري گازمشتركان خانگي و صنعتي ، حذف شدن مصرف سوخت فسيلي و برداشت چوب از جنگل توسط روستانشينان حاشيه جنگل ها را نيز به دنبال دارد.
** حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
معرفي 116 طرح استاني و ملي گردشگري با مبلغ سرمايه گذاري 6100 ميليارد ريال ، تسهيلات پيشنهادي به بانك هاي عامل به مبلغ چهار هزار و 500ميليارد ريال با پيش بيني اشتغال 2 هزار و 750نفر ، اختصاص 350 ميليارد ريال تسهيلات براي 33 طرح گردشگري با ايجاد اشتغال براي 350 نفر از كاركرد دولت يازدهم در حوزه گردشگري مازندران است.
در دست احداث بودن تعداد 154 طرح با سرمايه گذاري 40 هزار ميليارد ريال كه با بهره برداري از اين طرح ها حداقل براي 21 هزار نفر بيكار در اين حوزه ايجاد اشتغال مي شود از ديگر برنامه هاي اجرايي دولت در حوزه گردشگري مازندران است.
** توسعه زيرساخت هاي روستايي
مديركل دفتر امور روستايي استانداري مازندران گفت كه در دولت تدبير و اميد 4 هزار پروژه عمراني در روستاهاي اين استان اجرا شد و براي اجراي اين پروژه ها افزون بر 3 هزار و 800 ميليارد ريال اعتبار هزينه شد.
جان الله عبدي افزود : همچنين در دولت يازدهم 300 دستگاه ماشين آلات شامل آتش نشاني، لودر، گريدر و ساير تجهيزات نيز در اختيار دهياران قرار گرفته است.
وي توسعه روستاها را در دولت يازدهم باعث جذب حدود 4 ميليون نفر شب مسافر در اين مناطق و توسعه بوم گردي در روستاها اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ايرنا استان مازندران در طول پس از پيروزي انقلاب اسلامي به رغم اينكه در تمامي عرصه هاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي همگام با رويكرد نظام و دولت هاي مختلف بوده است اما به اسم كشاورزي و گردشگري همواره از فعاليت هاي اقتصادي مهم بازمانده است و روز به روز بر مشكلات آن اضافه شد.
**معضل زباله و فاضلاب و مقولات محيط زيست مازندران
هر چند در گذشته تخريب محيط زيست بهانه اي براي سودجويان براي تملك اراضي كشاورزي وتغيير كاربري و ايجاد ويلا در اراضي استان مازندران شده است، اما مشكلات اين بخش همچنان به شدت اكولوژي زيست محيطي جنگلي ،دريايي و رودخانه هاي استان را به شدت دچار چالش كرده است.
دفع غير بهداشتي زباله ها در تمام شهرها، دفع فاضلاب‌هاي خانگي روستايي در حاشيه منازل مسكوني به دليل نبود سامانه مناسب فاضلاب و بالا بودن سطح آب‌هاي زير زميني ، دفع غير استاندارد فاضلاب هاي صنعتي ، آلودگي رودخانه ها و دريا و تخريب جنگل و مرتع از مشكلات محيط زيست استان مازندران است.
اينكه حدود 90 درصد تكثير ماهيان در رودخانه هاي شيلاتي استان مازندران از بين رفته است ،نشانه بي توجهي به روند رو به رشد آلودگي رودخانه ها است .
خبرنگاران: حسين فلاحتي و سيد رضا هاشمي كروئي ** انتشار دهنده: محسن حسن نيا
6990/6982/1899

سرخط اخبار استان‌ها