35 موسسه داوري در استان اردبيل ثبت شد

اردبيل - ايرنا - معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اردبيل گفت: تاكنون 35 موسسه داوري در اين استان ثبت شده كه به تدريج فعاليتشان را آغاز مي كنند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، يوسف خدادادي ، پنجشنبه شب در مراسم گشايش دومين كارگاه آموزشي حقوق داوري افزود: از مجموع موسسه هاي داوري ثبت شده در استان اردبيل تاكنون سه موسسه گشايش يافته و فعاليت رسمي خود را آغاز كرده و بقيه براي شروع فعاليت و ارايه خدمات به مراجعان در نوبت قرار دارند.
وي با بيان اينكه از لحاظ اداري و سازماني زمينه ارجاع داوري حقوقي در استان اردبيل را فراهم كرده ايم اظهار كرد : به خاطر نبود آگاهي كافي از مزاياي داوري و نهادينه نشدن اين فرهنگ در جامعه ؛ مردم از مراجعه به موسسه هاي داوري در مسايل قضايي استقبال چندان ندارند.
خدادادي افزود : اگر فرهنگ مراجعه به موسسه هاي داوري در استان اردبيل به شكل كامل محقق شود ميزان پرونده هاي ارجاعي به مراجع قضايي به شكل قابل ملاحظه كاهش مي يابد.
او با بيان اينكه ارجاع به داوري مزاياي زيادي براي مردم دارد گفت : وقتي مردم بدانند كه پرونده ها با رعايت قوانين و به شكل واقعي ، تخصصي ، سريع و به موقع توسط داوران بررسي مي شود بطور يقين از اين موضوع استقبال خواهند كرد.
رييس دانشكده حقوق واحد مركز تهران و عضو هيات مديره كانون وكيلان دادگستري مركز نيز در سخناني در آغاز كارگاه آموزشي خود گفت : براساس آمارهاي رسمي ، سالانه بيش از 15 ميليون پرونده در ايران به دادگستري و مراجع قضايي وارد مي شود كه با سپردن آنها به نهاد داوري اين ميزان به شكل قابل ملاحظه كاهش خواهد يافت.
جليل مالكي افزود : تاكنون مراكز داوري در تعدادي از استان هاي ايران داير شده و فعاليت خود را آغاز كرده است كه به تدريج مردم و به خصوص تاجران ؛ بازرگانان و صنعتگران با اعتماد به اين مراكز از خدمات آنها بهره مند مي شوند.
وي اظهار كرد : يكي از جايگاههاي نهاد داوري در كشور؛ اتاق بازرگاني مي باشد و در اتاق هاي بازرگاني استانهاي ايران و ازجمله در تهران مراكز داوري به تدريج در حال شكل گيري و فعاليت هستند و انتظار مي رود مديران تلاشگر اتاق بازرگاني اردبيل نيز مركز داوري اين اتاق را داير و فعال نمايند.
او با بيان اينكه وجود و فعاليت موسسه هاي داوري يك كار خوب مي باشد ادامه داد : در عين حال مردم و بازرگانان به مراكز و كانون هاي داوري اتاق بازرگاني اعتماد بيشتري دارند.
به گزارش خبرنگار ايرنا در اين كارگاه كه با عنوان ' شناسايي و اجراي آراي داوري داخلي و خارجي ' در سالن اجتماعات اتاق بازرگاني اردبيل ترتيب يافته است وكيلان اين استان با تازه ترين دست آوردهاي تخصصي و نيز قوانين و مقررات مربوط به حوزه تخصصي خودشان آشنا خواهند شد.
/6016/6019
خبرنگار : مسعود وسيله** انتشار دهنده : سيفعلي موسي زاده