200 بیمارستان مجوز جذب بیمار خارجی گرفتند/ ورود سالانه صدها هزار گردشگر سلامت به كشور

تهران-ایرنا- معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: 200 بیمارستان در كشور مجوز گردشگری سلامت و جذب بیمار خارجی گرفته اند و سالانه، صدها هزار بیمار خارجی برای درمان به ایران می آیند.

محمد آقاجانی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا افزود: ایران از نظر خدمات پزشكی بسیار پیشرفته و در منطقه سرآمد است و بیمارستانها و مراكز درمانی خصوصی و دولتی خیلی خوبی در كشور داریم كه مورد اقبال مردم هستند و كیفیت خدمات درمانی در ایران هم در بخش دولتی و هم خصوصی قابل قبول است و به همین علت هر سال صدها هزار بیمار خارجی برای درمان به ایران می آیند كه البته بخش عمده و اكثریت آنها به بیمارستان های خصوصی می روند.
معاون وزیر بهداشت درباره تعداد دقیق گردشگران سلامت و بیماران خارجی كه به ایران می آیند، گفت: اكثریت بیماران خارجی به بیمارستان های خصوصی مراجعه می كنند و چون وزارت بهداشت آمار و ارقام و حساب و كتاب های بیمارستان های خصوصی را به طور دقیق در اختیار ندارد، آمار دقیقی از تعداد بیماران خارجی كه برای درمان به ایران می آیند در اختیار نداریم.
آقاجانی درباره تعداد بیمارستان هایی كه مجوز توریسم درمانی دارند به خبرنگار ایرنا گفت: استانداردهای خدمات توریسم درمانی حدود سه سال پیش در دولت یازدهم ابلاغ شد . بعد به همه بیمارستانهایی كه مدعی ارائه خدمات توریسم درمانی بودند، ارزیاب فرستادیم و آنها را ارزیابی كردیم، اكنون حدود 200 بیمارستان، بر اساس بررسی ها و ارزیابی های وزارت بهداشت استانداردهای لازم را برای پذیرش بیمار خارجی دارند و مجوز جذب گردشگر سلامت دارند.
وی ادامه داد: البته اینكه حدود 200 بیمارستان از مجموع هزار بیمارستان كشور استاندارد اعتباربخشی برای پذیرش بیمار خارجی را احراز كرده اند، این به این معنی نیست كه اكنون فقط این مراكز بیماران خارجی پذیرش می كنند اما اینها بیمارستان هایی هستند كه وزارت بهداشت توصیه می كند، بیماران خارجی به این مراكز مراجعه كنند. بیشتر این بیمارستانها البته بیمارستان خصوصی هستند و سرمایه بزرگی برای كشور محسوب می شوند.
معاون وزیر بهداشت درباره تعرفه خدمات توریسم درمانی نیز به خبرنگار ایرنا توضیح داد: تعرفه گردشگری سلامت در همه جای دنیا تعرفه رقابتی و بر اساس عرضه و تقاضاست، در ایران هم تقریبا به همین شكل است، البته بر اساس استانداردهای ابلاغ شده این قیمت ها برای هر بیمارستان باید به طور رسمی در سایت بیمارستان اعلام شود.
وی گفت: علاوه بر اعلام تعرفه خدمات توریسم درمانی در سایت بیمارستان وقتی بیمار خارجی مراجعه می كند بیمارستان باید با او قرارداد ببندند. هزینه ها باید در همان ابتدا و هنگام پذیرش برای بیمار خارجی باید روشن شود، هم قبل از پذیرش و هم هنگام پذیرش باید به طور شفاف هزینه ها به بیمار خارجی گفته شود تا اعتمادسازی برای بیمار به منظور رونق گردشگری سلامت اتفاق بیفتد.
آقاجانی افزود: این موارد جزو استانداردها و تكالیف بیمارستانهاست ، نكته بعدی پیگیری پس از درمان است. توصیه وزارت بهداشت به مراكز و بیمارستان های توریسم درمانی این بوده است كه به عنوان جزئی از استانداردهای خدمات توریسم درمانی باید وضعیت بیماران را پس از ترخیص پیگیری كنند، بیمار بعد از جراحی حتی پس از ترخیص نیاز به یكسری مراقبت ها دارد واین كار برای اینكه جامعه پزشكی ایران بیش از پیش خوشنام تر شود و گردشگری سلامت در، ایران رونق بگیرد، اهمیت زیادی دارد.
وی اضافه كرد: وزارت بهداشت پیگیری درمان بیماران خارجی را حتی در زمانی كه این بیماران به كشور خود باز می گردند، هم از بیمارستانها و هم شركت هایی كه این بیماران را نقل و انتقال می كنند، خواسته است. این خدمات جزو استانداردهای خدمات توریسم درمانی در ایران است.
معاون درمان وزیر بهداشت تاكید كرد: شركت هایی كه بیماران خارجی را نقل و انتقال می كنند باید حتما مسئول فنی پزشك داشته باشند و این پزشك باید قبل از پذیرش بیمار در بیمارستان و بعد از ترخیص، روند درمان بیمار را پیگیری كند و بعد هم از طریق دفتر آن شركت باید وضعیت بیمار خارجی كنترل شود.
آقاجانی ادامه داد: از دانشگاه های علوم پزشكی نیز خواسته ایم كه وحدت رویه ای در هر استان از نظر تعرفه های خدمات توریسم درمانی وجود داشته باشد.
وی گفت: با اقداماتی كه در دولت یازدهم انجام شده است، در مجموع ساماندهی گردشگری سلامت در كشور وضعیت بهتری نسبت به گذشته دارد ولی ظرفیت ایران چندین برابر وضعیتی است كه اكنون با آن مواجه هستیم. البته توسعه توریسم درمانی به وضعیت كلی اقتصاد كشور هم مربوط می شود، هر زمان وضعیت اقتصادی كشور رو به بهبود برود و صنعت توریست به معنای اعم آن در كشور بیشتر رونق بگیرد، طبیعی است كه توریست سلامت هم در كشور بیشتر می شود و البته این روند رشد كاملا محسوس است.
خبرنگار: افشین شاعری ** انتشار: مریم برزآبادی
اجتمام (4)*3063 **1418