تامين بيش از 1.5 ميليون تن انواع كودشيميايي از توليدات داخلي

تهران - ايرنا - مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي با بيان اين كه تامين نهاده ها از توليدات داخلي از اولويت هاي اين شركت است گفت: در سال 95 از مجموع بيش از 1.8 ميليون تن انواع كودشيميايي خريداري شده، بيش از 1.5 ميليون تن از توليدات داخلي و 33 هزارتن از محل واردات تامين شد.

به گزارش ايرنا از شركت خدمات حمايتي كشاورزي، ' حميد رسولي' روزچهارشنبه با تأكيد بر همراهي و پشتيباني از بخش خصوصي بعنوان يكي از راهبردهاي اصلي شركت افزود: در واقع سهم توليدكنندگان داخلي در برنامه خريد شركت خدمات حمايتي در سال 1395 حدود 84 درصد و سهم واردات 16 درصد بوده است.
وي اظهارداشت: در سال جاري برنامه ابلاغي وزارتخانه جهاد كشاورزي بالغ بر 2.3 ميليون تن انواع كودهاي ازته، فسفاته و پتاسه است كه در حدود دو ميليون تن آن از محل توليدات داخل و مقدار تقريبي 300 هزار تن نيز از محل واردات تأمين خواهد شد به عبارت ديگر سهم توليدات داخلي در برنامه تأمين و تدارك كودهاي كشاورزي در سال جاري از 84 درصد در سال قبل افزايش خواهد يافت.
وي تصريح كرد: خوشبختانه طي سالهاي اخير با حمايتهاي دولت تدبير و اميد ظرفيتهاي بسيار خوبي در حوزه توليد داخلي در كودهاي كشاورزي اتفاق افتاده است و آمار و ارقام مستند ارايه شده بيانگر سهم قابل توجه توليدات داخلي در برنامه تأمين كودهاي كشاورزي كشور است.
به گفته وي، فقط در چند نوع از كودهاي كشاورزي از جمله كود سولفات پتاسيم يا سوپر فسفات تريپل بعلت محدوديت در مواد اوليه و يا پايين بودن ظرفيت هاي احداث شده، توليد داخلي كفاف تقاضاي بخش كشـــاورزي را نمي كند كه البته چشم انداز توليد داخلي دراين دو نوع كود استراتژيك نيز بسيار روشن بوده و ظرفيت هاي جديدي به توليد داخل اضافه مي كند كه به طور حتم ظرف دو تا سه سال آينده اين دو نوع كود نيز بطور كامل در داخل كشور توليد شده و نياز به واردات بطور كامل رفع خواهد شد.
مديرعامل شركت خدمات حمايتي گفت: آمار و اعداد ارايه شده بيانگر اولويت و سهم بالاي توليدات داخلي در برنامه تأمين و تدارك شركت خدمات حمايتي كشاورزي است ما براي تأمين كودهاي ابلاغي در ابتدا مناقصات داخلي را طي چند مرحله برگزار كرده و پس از جذب كامل ظرفيت توليدات داخلي در صورت وجود كسري و نياز نسبت به مناقصات بين المللي اقدام مي كنيم.
وي افزود: در پنج ماهه ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 10 مناقصه داخلي برگزار كرديم كه ماحصل آن انعقاد بيش از 180 هزار تن قرارداد براي كودهاي ســـوپر فسفات تريپل، ســولفات پتاسيم و سوپر فسفات ساده بوده در حالي كه كل مناقصات بين المللي برگزار شده طي اين مدت كمتر از سه مرحله بوده است.
به گزارش ايرنا، طبق آمارها نياز سالانه كشور به انواع كود 4.7 ميليون تن است كه مصرف آن در بخش كشاورزي ايران براي غني سازي خاك و تغذيه گياه 57 كيلوگرم در هكتار برابر با يك سوم استاندارد جهاني است كه ايران رتبه 90 در دنيا را دارد.
ميانگين مصرف عنصر پايه كود در دنيا 120 كيلوگرم در هر هكتار است.
در سال 1384 مصرف كود شيميايي در ايران 115 كيلوگرم در هكتار بود كه با توجه به عملكرد نامناسب دولت نهم و دهم، ميزان مصرف كود كشور به 36 كيلوگرم در هكتار كاهش يافت.
در سال 2012 ميلادي (1391 خورشيدي) ايران در مصرف كود رتبه 117 جهان را داشت.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9186 خبرنگار: هما همت خواه* انتشار: مرضيه فاتحي