كتاب 'باكو و انقلاب مشروطه ايراني' منتشر شد

تبريز - ايرنا - كتاب 'باكو و انقلاب مشروطه ايراني' به قلم رسول پور زماني از محققان و پژوهشگران جوان تبريزي با رويكرد كشف و شناسايي زواياي جديدي از نهضت مشروطه منتشر شد.

به گزارش ايرنا، چاپ نخست كتاب 'باكو و انقلاب مشروطه ايراني' در شمارگان 550 نسخه توسط انتشارات 'سفير اردهال' با همكاري 'موسسه تاريخ و فرهنگ ديار كهن' در سال 1396 به زيور طبع آراسته شده است.
'ارتباط باكو با ايران بعد از استيلاي روسيه تزاري'، 'تاثيرات فكري باكو بر انقلاب مشروطه ايران'، 'مجاهدين قفقازي و مشروطه ايران'، تشكل ها و اشخاص آزادي خواه باكو و تحولات مشروطه ايران' و 'مطبوعات چاپ باكو و تحولات مشروطه ايران'، عناوين فصل هاي پنجگانه كتاب 'باكو و انقلاب مشروطه ايراني' را تشكيل مي دهند.
كتاب در صفحات پاياني خود مشتمل بر تصاويري جذاب و جديد از موضوعات مطروحه و كتابنامه اي جامع از مناع و ماخذ مورد استفاده مولف است.
رحيم نيكبخت ميركوهي، عضو هيات علمي دانشگاه تبريز و دبير مجموعه در يادداشتي بر كتاب نوشته است: 'در پژوهش هاي مربوط به تاريخ مشروطيت ايران سخن از تاثير باكو به ميان آمده است. با اين حال علي رغم گذشت بيش از يكصد و ده سال از انقلاب مشروطه ايران و انتشار صدها كتاب و مقاله، ابعاد و ميزان تاثير باكو بر انقلاب مشروطه به درستي موشكافي و دقت قرار نگرفته و برخي مطالعات موردي هم به مباحث تاريخي جريان چپ و سوسيال دموكرات ها بازپرداخته اند.
بررسي تاثيرات قفقازيه و جريان فكري بادكوبه در انقلاب مشروطه لزوما به معني تاييد درستي و راستي آن نمي تواند باشد، چه عملكرد و افكار تند و خشن مشروطه خواهي در همه موارد بازتاب و نتيجه مثبتي نداشت و چه بسا در بحراني تر شدن فضاي سياسي هم موثر بوده است.
با اين حال انجام تحقيقات علمي براي تبيين اين نقش و تاثيرات مثبت و منفي آن امري ضروري است. تا پيش از جنگ هاي روسيه تزاري عليه ايران، قفقازيه جنوبي بخشي از قلمرو ايران بود كه در پي جنگهاي نابرابر از مام ميهن جدا گرديد. علي رغم جدايي غمبار تا سال هاي بعد فرهنگ و هويت شيعي و ايراني در قفقازيه جنوبي به حيات خود ادامه مي داد ليكن با سياست هاي ضدايراني و ضداسلامي رفته رفته فرهنگ ايراني در هفده شهر قفقاز كمرنگ گرديد و با سياست هاي خشن دوره كمونيستي با وقفه مواجه شد...
اثر فرارو با عنوان 'باكو و انقلاب مشروطه ايراني' از جمله تحقيقات ارزنده و نسبتا جامعي است كه تلاش دارد زوايا و ابعاد، نقش و تاثير حوزه فعال سياسي قفقاز و بادكوبه را در انقلاب مشروطه ايران با تاكيد بر منابع كمتر ديده شده، به ويژه مطبوعات، مورد بررسي قرار دهد.
رسول پورزماني، از محققان و پژوهشگران جوان تبريزي، متولد سال 1362 شمسي و فارغ التحصيل رشته تاريخ با گرايش مطالعات قفقاز در مقطع كارشناسي ارشد است.
پورزماني علاوه بر تاريخ نگاري و پژوهش در حوزه تاريخ معاصر، روزنامه نگاري نيز مي كند و سردبير نشريه 'نسيم قره داغ' است.
خبرنگار: يحيي مرتضايي**انتشار: عزيزي راد
3038/518