خراسان شمالي مركز ترك اعتياد براي نوجوانان  ندارد

بجنورد- ايرنا- معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي با بيان اينكه مركز نگهداري نوجوانان معتاد در اين استان وجود ندارد گفت: حضور نوجوانان در مركز كودكان مشكلاتي ايجاد خواهد كرد .

دكتر علي حق بين جمعه به ايرنا اظهار كرد: مركز ترك اعتياد نوزادان و كودكان تا 18 سال در نظر گرفته شده است كه اين امر موجب ايجاد مشكلاتي در اين حوزه خواهد شد.
وي افزود: نوزادان و كودكان معتاد در بيمارستان ترك داده مي شوند كه بيشتر مادران از آنان نگهداري مي كنند كه حضور پسران معتاد 12 تا 18 ساله در اين بخش ممكن نيست.
وي با بيان اينكه هم اكنون به علت كمبود اعتبار و در اولويت نبودن اين بخش در اين حوزه كمبود داريم افزود: بخش هايي از بيمارستان امام رضا (ع) براي اين امر در نظر گرفته شده بود اما زلزله اخير به اين بيمارستان خسارت وارد كرده كه هم اكنون غير قابل استفاده شده است.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت:بيشترين مشكل فرايند درمان نوزادان و كودكان معتاد هزينه تامين درمان است چرا كه آنان بيمه ندارند.
وي افزود: هم اكنون براي ترك اعتياد نوزادان و كودكان مشكلي براي فضا نيست اما در هزينه ها مشكل وجود دارد.
وي با بيان اينكه بيشتر مادران باردار معتاد كه نوزاد معتاد به دنيا مي آورند فقير و نيازمند هستند گفت: در اين حوزه بايد مورد حمايت قرار گيريم.
حق بين اظهار كرد: در برخي از موارد نيز نوزاد و كودك در بيمارستان ترك داده مي شود اما دوباره به خانواده بر مي گردد و در شرايط نامناسب قرار مي گيرد دوباره معتاد خواهد شد.
استان خراسان شمالي در شاخص اعتياد دانش آموزان در كشور طبق يك پژوهش پاك ترين استان بوده است اما طبق اين پژوهش درصد كمي بيان داشته اند كه تجربه مصرف مواد مخدر را داشته اند كه بايد براي ترك اين تعداد تلاش شود و همچنين بيشتر بايد به برنامه هاي آموزشي و پيشگيري پرداخته شود.
در استان خراسان شمالي 119 كلينيك ترك اعتياد سرپايي، سه مركز دي اي سي، پنج شلتر، دو كمپ ماده 15 و يك كمپ ماده 16 و ... وجود دارد اما اين مراكز ويژه زنان و مردان بزرگسال است.
3007 / 6042 خبرنگار: ربابه صانعي** انتشاردهنده: سيدحسين قدسي