۲۶ مرداد ۱۳۹۶،‏ ۱۸:۰۲
کد خبر: 82634894
۰ نفر
فقط 193 دانش آموز دوره ابتدایی بازمانده از تحصیل در زنجان

زنجان – ایرنا – 193 دانش آموز در مقطع تحصیلی ابتدایی استان زنجان از تحصیل باقی مانده یا از ادامه آن انصراف داده اند.

به گزارش ایرنا ، در استان زنجان هم اكنون 163 هزار و 142 دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی، مشغول به تحصیل هستند.
این آمار در حالی است كه نرخ بیسوادی جامعه 10 تا 49 ساله استان زنجان به 4.9 درصد می رسد.
منظور از كودك بازمانده از تحصیل، آن گروه سنی از جمعیت است كه در سنین مدرسه یعنی بین 6 تا 18 سال باید در طول سال تحصیلی در چرخه‏ آموزشی كشور حضور داشته باشد، اما به هر دلیلی وارد چرخه‏ آموزش نشده‏ یا بعد از مدت كوتاهی از آن خارج شده‏اند.
معاون آموزش ابتدایی اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان نرخ پوشش تحصیلی این دوره آموزشی را 99.8 درصد اعلام می كند و می گوید: هم اكنون تمام روستاها و شهرهای این استان مدرسه و معلم دارند و هیچ منطقه ای فاقد این امكانات نیست.
اصغر بیات تعداد بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی این استان را پایین تر از متوسط كشوری بیان می كند و از تحت پوشش تحصیل بودن كودكان واجد شرایط این استان در مقطع ابتدایی خبر می دهد.
وی با بیان اینكه استان زنجان در نرخ پوشش تحصیلی ابتدایی رتبه دوم سطح كشور را دارد، از رفع تمام موانع تحصیل كودكان و مشكلات مربوط به مدرسه و تامین نیازهای آن خبر می دهد.
بیات به سخنان خود این جمله را هم اضافه می كند كه زنجان بیش از 50 مدرسه زیر پنج نفر دانش آموز را دارد كه همه در روستاها هستند.
معاون آموزش ابتدایی اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان می گوید با دادن طرح سرویس رایگان مدارس روستایی، آن دسته از دانش آموزان روستایی كه تعداد آن نزدیك 2 تا سه نفر هستند را به روستاهای همجوار منتقل می كنیم.
دوره ابتدایی زنجان 96 هزار و 600 دانش آموز دارد و فقط 193 نفر از آنان از تحصیل باز مانده اند، جمله ای كه بیات می گوید و اضافه می كند: اغلب این بازماندگان دانش آموزان استثنایی هستند كه هنوز موفق به تامین مدارس و معلمان متخصص برای آنان نشده ایم.
یكی از دلایل بازماندن كودكان موانع اقتصادی هست، اما در حد امكان از طریق انجمن اولیا و مربیان یا نهادهای حمایتی برای رفع موانع مالی آنان تلاش شده است، تا به این طریق احتمال بازماندگی از تحصیل از این طریق به حداقل برسد، سخنی كه معاون آموزش ابتدایی اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان آن را مطرح می كند.
39 هزار و 976 دانش آموز در مقطع اول متوسطه در سال تحصیلی 95-96، مشغول به تحصیل بودند و پوشش تحصیلی در این سال به 95.47 درصد می رسید، جمله ای كه معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان می گوید.
محمود شهبازی می افزاید: سال تحصیلی 94- 95، پوشش تحصیلی مقطع اول متوسطه 94.9 درصد بود.
وی اضافه می كند: به علت اینكه آمار تحت پوشش تحصیلی فقط در مدارس دولتی ارزیابی می شود، بنابراین آمار دقیقی از بازماندگان از تحصیل در دوره های اول و دوم متوسطه در دست نیست، اما تعداد بازماندگان در استان زنجان، از میانگین كشوری بسیار كمتر است.
دانش آموزان بازمانده از تحصیل در مقطع اول متوسطه، در دختران به علت ازدواج زودهنگام و در پسران برای اشتغال است، موضوعی كه شهبازی به سخنان خود اضافه می كند.
وی ادامه می دهد: دلایل دیگری كه می توان به عنوان مانع تحصیل این دانش آموزان مطرح كرد، رابطه تنگاتنگ میان فقر فرهنگی و فقر مالی و بی انگیزگی برای ادامه تحصیل است.
شهبازی می گوید: این بازماندگی از تحصیل هیچ ارتباطی به امكانات آموزش و پرورش ندارد و با اقداماتی كه انجام داده ایم هیچ منطقه ای نیست كه مدرسه نداشته یا به مدارس شبانه روزی دسترسی نداشته باشد و همه این اقدامات برای جلوگیری از خروج دانش آموز از چرخه تحصیل است.
معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان اظهار می كند: حتی دانش آموزانی كه برای تحصیل ثبت نام نكرده بودند را شناسایی و مشاور یا معلم اعزام كرده ایم تا زمینه تحصیل آنان را فراهم كند.
وی نرخ پوشش تحصیلی دانش آموزان در دوره دوم متوسطه را 77.9 درصد و تعداد دانش آموزان مشغول به تحصیل را 26 هزار و 566 نفر اعلام كرده است.
معاون سواد آموزی اداره كل آموزش و پرورش به تمام سخنان همكاران خود اضافه می كند: نرخ با سوادی زنجانی های 10 تا 49 ساله 95.1 درصد و نرخ بی سوادی 4.9 درصد است.
هادی احمدنیا مهمترین علت های بازماندن از تحصیل را علل فردی و فرهنگی می داند و می گوید: دختر بچه ها پیش از سن مناسب، وادار به ازدواج در سنین قانونی می شوند و پسران از همان كودكی باید مشغول به كار باشند.
وی تاكید می كند: تا زمانی كه ممانعت از تحصیل كودكان به طور قانونی جرم تلقی نشود، همچنان باید شاهد آماری حاكی از بی سوادی یا بازماندگی از تحصیل بود.
احمدنیا می گوید: ما بیكار ننشسته ایم و آموزش دهندگان خود را بر اساس اطلاعات ثبتی كشور، سراغ افراد بی سواد می فرستیم و دعوت به سواد آموزی می كنیم، اما موفقیت این كار وابسته به استقبال خود افراد است.
وی ادامه داد: در مجموع نرخ با سوادی كل جمعیت استان با احتساب تمام زنجانی ها، 84.8 درصد است.
استان زنجان یك میلیون و 57 هزار و 461 نفر بر اساس آخرین سرشماری جمعیت دارد.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار دهنده: رویا رفیعی