اجراي مبارزه با سن گندم در 27 هزار هكتار از مزارع چهارمحال و بختياري

شهركرد- ايرنا- معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهادكشاورزي چهارمحال و بختياري گفت: امسال طرح مبارزه با آفت سن گندم در 27 هزار هكتار از مزارع اين استان اجرا شد.

به گزارش ايرنا، حميد رضا دانش روز يكشنبه در شوراي آرد و نان اظهار كرد: طرح مبارزه با آفت سن گندم در اين ميزان هكتار، 20 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
به گفته وي، امسال با اجراي برنامه هاي پيشگيرانه و مبارزه با سن گندم، برآورد مي شود كه 70 درصد سن زدگي مزارع نسبت به سال قبل كاهش يابد.
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني چهارمحال و بختياري نيز در اين نشست گفت: از ابتداي طرح خريد تضميني گندم در استان تاكنون 41 هزار تن محصول مازاد بر نياز از كشاورزان خريداري و بيش از 12 هزار تن از اين ميزان در سيلوها ذخيره سازي شده است.
كيقباد قنبري با پيش بيني خريد 55 هزار تن گندم مازاد بر نياز كشاورزان در سال جاري، گفت: ميزان گندم قابل برداشت از سطح زير كشت امسال كمتر از سال قبل است.
به گفته وي، خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان شامل استانداردهاي گلوتن با 26 درصد، انديكس با 50 درصد و 12 درصد رطوبت است كه اگر از اين ميزان كمتر باشد محموله بازگشت داده مي شود.
قنبري تصريح كرد: 250 نانوا در سطح شهرستان شهركرد آموزش هاي لازم و كيفي پخت نان را فراگرفته و براي ارائه آموزش ها در ديگر شهرستان ها نيز برنامه ريزي شده است.
به گزارش ايرنا، اين نشست كارشناسان براي كاهش ميزان افت گندم خريداري شده از سوي مباشران، افزايش كيفيت آرد توليدي در كارخانجات، سهميه گندم كارخانجات، خريد سبوس از كارخانجات آرد، افزايش نظارت و دقت بر خريد گندم در مراكز برنامه و راهكار ارائه دادند.
آفت سن گندم مهمترين آفت گندم و جو در ايران است كه اقدام به تغذيه از مواد درون گندم يا جو مي كند و در نهايت محصولي كه عايد كشاورز مي شود، خوشه خشك و سياه شده گندم و جو است.
به گزارش ايرنا، مطابق برآورد هاي سازمان جهادكشاورزي استان امسال 112 هزار تن گندم در چهارمحال و بختياري توليد مي شود.
امسال بيش از 60 هزار هكتار از مزارع چهارمحال و بختياري زير كشت گندم و 22 هزار هكتار نيز زير كشت جو قرارگرفته است.
خبرنگار: نرگس كريمي**انتشار دهنده:محمود رئيسي
7361/2097

سرخط اخبار استان‌ها