استان كرمانشاه بهترين شرايط را براي پذيرش توريسم درماني دارد

قصرشيرين- ايرنا- سركنسول جمهوري اسلامي ايران در سليمانيه اقليم كردستان عراق گفت: كرمانشاه بهترين زمينه را براي اجراي طرح توريسم درماني و جذب بيماران عراقي دارد زيرا تردد به اين استان بسيار آسان است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، سعدالله مسعوديان روز سه شنبه در نشستي با فرماندار قصرشيرين و جمعي از مسئولان بهداشتي و درماني استان كرمانشاه كه در فرمانداري اين شهرستان برگزار شد، افزود: امكانات پزشكي مطلوبي كه در استان كرمانشاه وجود دارد ، بسيار گسترده تر از ديگر استان هاي هم جوار است و اين خود عامل مهمي در پذيرش بيماران عراقي و اجراي طرح توريسم درماني است.
وي اظهار كرد: جايگاه جمهوري اسلامي در زمينه خدمات درماني و پزشكي در دنيا ويژه است و امكانات موجود در اين بخش در مقايسه با ساير كشورهاي همسايه بي نظير است.
وي بيان كرد: هم اكنون روزانه در كنسولگري كشورمان در سليمانيه عراق يك هزار و 500 رواديد براي ورود مسافران عراقي به جمهوري اسلامي ايران صادر مي شود كه يك سوم آن براي مراجعات درماني و بقيه نيز به منظور تجارت و گردشگري است.
سركنسول جمهوري اسلامي ايران در سليمانيه اقليم كردستان عراق، گفت: در بحث توريسم درماني گروه هاي زيادي را از كشور دعوت و با دانشگاه هاي مختلفي صحبت كرديم تا ظرفيت اين بخش را افزايش دهيم.
مسعوديان اظهارداشت: توريسم درماني و ارائه خدمات پزشكي يك بخش تخصصي است و جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه ممتاز است و كشورهاي همجوار در اين بخش قدرت رقابت با كشورمان را ندارند.
وي اضافه كرد كه در گذشته قراردادهايي با دولت اقليم كردستان عراق براي بخش درماني منعقد شد و با توجه به ويژگي هايي كه قصرشيرين دارد، مردم اقليم عراق بيشتر مي توانند در صورت وجود خدمات درماني مطلوب، براي پيگيري بحث درمان به بيمارستان ابوالفضل العباس (ع) قصرشيرين مراجعه كنند.
وي ادامه داد: مساله هتلينگ همراه بيمار با توجه به امكانات اقامتي مناسب در قصرشيرين نيز در زمينه جذب بيماران عراقي تاثير زيادي دارد.
وي گفت: قرابت هاي فرهنگي مردم قصرشرين با اقليم كردستان و مسافت كوتاه اين شهرستان مرزي با شهر كلار عراق، مي تواند زمينه مناسبي براي جذب بيماران عراقي باشد.
اين مقام مسئول افزود: بايد مردم اقليم كردستان را قانع كنيم كه خدمات تخصصي پزشكي و درماني در قصرشيرين بهتر از ديگر شهرستان هاي اقليم كردستان عراق است.
به گفته مسعوديان، بايد اين ظرفيت ها در قالب دفترك هاي تبليغاتي با 2 زبان كردي و عربي با شكلي نوين در اقليم كردستان عراق منعكس شود و براي اين كار حضور بخش خصوصي براي شناسايي بيماران و معرفي آن ها به مراكز درماني قصرشيرين و كرمانشاه ضرورت دارد.
فرماندار قصرشيرين نيز گفت: توريسم سلامت و همچنين طرح توريسم درماني يكي از زمينه هاي ايجاد درآمد در كشورهاي جهان است و كشورمان به لحاظ امكانات بسيار خوب بخش درمان، زمينه جذب بيماران از سراسر دنيا به ويژه كشوهاي همسايه را دارد.
فرامرز اكبري، امكانات خوب اقامتي، رفاهي و بهداشتي و برخورداري از راه ارتباطي مناسب در قصرشيرين و هم افزايي مطلوب مردم اين شهرستان با بخش اقليم كردستان و عربي عراق را از جمله زمينه هاي بسيار خود در اجراي طرح توريسم درماني ذكر كرد و گفت: با تصميم گيري مسئولان دانشگاه علوم پزشكي استان كرمانشاه قرار شد زمينه اجراي اين طرح در آينده نزديك فراهم شود.
وي گفت: بيمارستان قصرشيرين از نظر وسعت و ساختار فيزيكي در مقايسه با مراكز درماني ساير شهرستان ها، يكي از مجهزترين بيمارستان هاست و هم اكنون در پنج بخش مختلف درماني، سه اتاق عمل و بخش هاي اي سي يو، سي سي يو و راديولوژي به بيماران خدمات ارائه مي دهد.
وي گفت: از زمان اجراي طرح تحول نظام سلامت، بخش هاي مختلف داخلي، چشم، ارتوپد، قلب، زنان، اطفال، چشم پزشكي و دندان پزشكي نيز در بيمارستان ابوالفضل العباس (ع) قصرشيرين راه اندازي شده است.
فرماندار قصرشيرين با بيان اينكه در صورت تصويب طرح توريسم درماني، متخصصان بيشتري ورود پيدا مي كنند، گفت: بيمارستان قصرشيرين هم اكنون مجهز به اورژانس هوايي و 2 طبقه هتلينگ براي پذيرش بيماران است.
وي همچنين از افتتاح بخش زايمان در بيمارستان ابوالفضل العباس (ع) قصرشيرين خبرداد و گفت: بخش زايمان يكي از مجهزترين بخش هاي بيمارستاني در غرب كرمانشاه است.
تشكيل كارگروهي در قصرشيرين با عنوان گردشگري سلامت براي پيگري نشست هاي مربوط به توريسم درماني به منظور ارائه تسهيلات به بيماران، ارائه خدمات بخش خصوصي، تشكيل ستاد هدايت، شناسايي بيماران اقليم كردستان عراق و تكميل و تامين كادر درماني موقت براي ارائه خدمات تخصصي در برخي از رشته ها، مصوبه اين نشست بود.
قصرشيرين در غرب كرمانشاه با بيش از 27 هزار تن جمعيت و 186 كيلومتر مرز با عراق، داراي 2 مرز رسمي خسروي و پرويزخان است.
اين شهرستان داراي 2 مركز بهداشتي درماني شماره يك و 2 و بيمارستان ابوالفضل العباس (ع) است.
7079/3012/8066 خبرنگار:نازنين باباخاني ** انتشار دهنده:علي مولوي