سخنگوي شوراي پنجم مشهد: ايرنا نقش مهمي در پيشبرد امور شهري دارد

مشهد- ايرنا- دبير و سخنگوي منتخبان پنجمين دوره شوراي شهر مشهد گفت: خبرگزاري جمهوري اسلامي نقش مهمي در شناسايي معضلات و پيشبرد امور شهري دارد.

محمدرضا حيدري روز سه شنبه با حضور در خبرگزاري جمهوري اسلامي خراسان رضوي در مشهد و ديدار با رئيس و خبرنگاران آن به مناسبت روز خبرنگار افزود: ايرنا به عنوان رسانه رسمي كشور از جايگاه ويژه اي در امر اطلاع رساني برخوردار است.
وي بيان كرد: اين رسانه تنها انعكاس دهنده اخبار نيست بلكه با كار كردن روي روندها و ارائه تحليل هاي ويژه، نقش مهمي در شناسايي معضلات مهم شهري دارد.
حيدري با اشاره به اينكه رسانه ها بايد با همسويي با دولت در راستاي اعتلاي نظام گام بردارند، خاطرنشان كرد: انتظار آن است كه در دوران دولت دوازدهم رسانه ها در امر اطلاع رساني و انعكاس عملكرد دولت قوي تر عمل كرده و كاستي هاي گذشته را جبران كنند.
وي افزود: پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر مشهد نيز با همسويي با دولت، در راستاي رفع مشكلات و معضلات اين كلانشهر گام برمي دارد و اين شورا آمادگي هرگونه همكاري سازنده با خبرنگاران ايرنا در راستاي انعكاس اخبار و شناسايي معضلات اين كلانشهر را دارد.
احمد نوروزي، منتخب پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر مشهد نيز در اين نشست اظهار كرد: خبر فقط تعريف و تمجيد نيست و رسانه ها بايد با نقدهاي سازنده و مطالبه گري در رفع مشكلات جامعه و توسعه شهر ايفاي نقش كنند.
وي بيان كرد: باور شوراي پنجم، داشتن رفتار صادقانه با مردم است كه البته رسانه ها نيز همين انتظار را از منتخبان مردم دارند و ما توقع داريم ايرنا نيز مديريت شهري را در اين مسير همراهي كند.
ديگر منتخب پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر مشهد در اين ديدار با تبريك روز خبرنگار گفت: ايرنا به عنوان رسانه رسمي دولت بايد پيشتاز در ارائه خبر به جامعه و تنوير افكار عمومي باشد تا از شكل گيري شايعه جلوگيري شود.
امير شهلا بيان كرد: اگر رسانه هاي رسمي و معتبر نتوانند با سرعت عمل كار كنند، رسانه هاي نامعتبر و زيرپله اي زمينه بروز و ظهور شايعه را فراهم مي كنند.
شهلا بر لزوم تلاش بيشتر بخش رسانه اي دولت براي انعكاس عملكرد و اقدامات دولت دوازدهم تاكيد كرد و گفت: ايرنا به عنوان رسانه رسمي كشور نقش مهمي در انعكاس عملكرد دولت و تنوير افكار عمومي دارد.
وي شعار پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر مشهد را فعاليت شفاف و شيشه اي دانست و گفت: سعي مي كنيم با همكاري ايرنا و اطلاع رساني به روز، اين شفافيت در دوره فعاليت چهار ساله اين نهاد مردمي حفظ شود.
رئيس خبرگزاري جمهوري اسلامي، مركز خراسان رضوي نيز در اين ديدار گفت: اين خبرگزاري به عنوان رسانه مادر، حلقه واسط بين دولت و مردم است.
شاهين فرشاد با تاكيد بر اينكه در عصر كنوني رسانه بايد به سمت ارائه محصولات چند رسانه اي حركت كند، افزود: اين امر در ايرنا مورد توجه قرار گرفته و اكنون بخش زيادي از توليدات اين رسانه در قالب فيلم و صوت هاي سه دقيقه اي، اينفوگرافي و غيره به مخاطبان عرضه مي شود.
وي ادامه داد: ايرنا با 60 دفتر داخلي و دهها دفتر نمايندگي در خارج از كشور، رسانه اي تاثيرگذار در عرصه بين المللي است.
رئيس ايرنا در خراسان رضوي گفت: رسانه اين توان و قابليت را دارد كه يك مطلب واحد را به زيباترين و يا زشت ترين نحو منعكس كرده و در اختيار مخاطبان قرار دهد، لذا بايد سعي شود هميشه در امر اطلاع رساني شفافيت و صداقت مد نظر قرار گيرد.
فرشاد بيان كرد: صحت، دقت، سرعت و توجه به مصلحت عمومي از رويكردهاي جدي خبرگزاي ايرنا در امر اطلاع رساني است و فعالان اين رسانه تلاش مي كنند رسالت خبرنگاري خود را به نحو شايسته به انجام برسانند.
بتول گندمي، شهناز رمارم، محمدرضا حيدري، احمد نوروزي، امير شهلا و محمدحسين وديعي از منتخبان شوراي پنجم به مناسبت روز خبرنگار با حضور در ايرناي مركز استان خراسان رضوي، اين روز را به خبرنگاران اين رسانه تبريك گفتند.
هفدهم مردادماه 1377 محمود صارمي خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي حين انجام ماموريت اطلاع رساني به دست گروهك تروريستي طالبان در مزار شريف افغانستان به شهارت رسيد. اين روز از سوي شوراي فرهنگ عمومي به عنوان 'روز خبرنگار' نامگذاري شد.
خبرنگار: ندا جواهرفر ** انتشار دهنده: علي اصغر ايزدي
7505/5132