63 درصد جمعيت شهري آذربايجان غربي تحت پوشش شبكه فاضلاب هستند

اروميه- ايرنا- مديرعامل شركت آب ‌و فاضلاب شركت آذربايجان‌غربي با پيشرو ‌خواندن استان در بخش آب‌ و فاضلاب در سطح كشور گفت: در حال حاضر 63 درصد جمعيت شهري استان تحت پوشش شبكه جمع آوري فاضلاب هستند.

به گزارش ايرنا رسول اكبري روز جمعه در آئين افتتاح مدول دوم تصفيه‌خانه خوي و شبكه 75 كيلومتري انتقال فاضلاب اين طرح كه با حضور وزير نيرو برگزار شد، افزود: ميانگين كشوري در بخش پوشش فاضلاب شهري 40 درصد بوده و پوشش اين شبكه در آذربايجان غربي فراتر از ميانگين كشوري است.
وي اظهار كرد: علاوه بر فاضلاب، در آب شرب شهري نيز صد درصد جمعيت شهري آذربايجان غربي تحت پوشش شبكه آب هستند.
وي اضافه كرد: در حال حاضر حدود 33 طرح با اعتباري بالغ بر يكهزارميليارد ريال از محل اعتبارات عمراني، تملك دارايي، اعتبارات احياي درياچه اروميه، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و نيز اعتبارات داخلي اين شركت در حال انجام است.
مديرعامل شركت آب ‌وفاضلاب شركت آذربايجان‌غربي گفت: در طول يك و نيم سال آينده تصفيه‌خانه‌هاي آب در سردشت، سلماس، مهاباد و نيز پلدشت با اعتباري بالغ بر 2 هزار ميليارد ريال و با ظرفيت 60 ميليون مترمكعب در سال به بهره‌برداري مي‌رسد.
وي ادامه داد: 13 درصد از تعهدات وزارت نيرو در بحث آب ‌و فاضلاب و در قالب برنامه هاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي متعلق به آذربايجان‌غربي با 53 هزار متر مكعب در شبانه‌روز است.
مديرعامل شركت آب‌ و فاضلاب آذربايجان‌غربي گفت: در قالب برنامه هاي اقتصاد مقاومتي احداث سه تصفيه‌خانه جزو تعهدات شركت آب‌ و فاضلاب اين استان در سال 95 بوده است.
وي بيان كرد: تصفيه‌خانه نقده با ظرفيت سه هزار متر مكعب در شبانه‌روز با اعتبار 450 ميليارد ريال، تصفيه‌خانه فاضلاب سردشت با ظرفيت 15 هزار مترمكعب در شبانه‌روز و با اعتبار 300 ميليارد ريال و مدول دوم تصفيه‌خانه خوي به‌ همراه 75 كيلومتر شبكه با اعتبار 400 ميليارد ريال سه طرح تعهد شده آب‌ و فاضلاب آذربايجان‌غربي است.
اكبري در خصوص افتتاح مدول دوم سامانه فاضلاب شهر خوي نيز اظهار كرد: براي احداث مدول دوم اين سامانه 400 ميليارد ريال هزينه شده است.
وي ادامه داد: اين سامانه با ظرفيت تصفيه 15 هزار متر مكعب در شبانه روز، 75 هزار نفر را تحت پوشش خدمات خود قرار داده و فرآيند تصفيه آن از نوع SBR است.
وي اضافه كرد: براي احداث اين سامانه 74 كيلومتر شبكه جمع آوري و خط انتقال ايجاد و 18 هزار و 750 فقره انشعاب آب واگذار شده است.
به گزارش ايرنا، وزير نيرو به منظور افتتاح فاز دوم سامانه جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر خوي و بازديد از روند احداث 2 سد آغ‌ چاي و سد غازان و بررسي آخرين وضعيت احداث و بهره‌برداري اين سدها به آذربايجان غربي سفر كرده است.
2093/3072 ** خبرنگار: صابر چهرقاني ** انتشار دهنده: عليرضا فولادي