نيازمند هم‌افزايي براي تأثير در عرصه بين‌الملل هستيم

تهران- ايرنا- رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي گفت: به دليل پيچيدگي‌هاي بسيار زياد حوزه فرهنگ، نياز به هم‌افزايي براي تأثيرگذاري در عرصه بين‌الملل به شدت احساس مي‌شود.

به گزارش گروه فرهنگي ايرنا ابوذر ابراهيمي تركمان روز يك شنبه در مراسم امضاي تفاهم نامه همكاري سازمان فرهنگ و معاونت برون‌مرزي صداوسيما اظهار داشت: در كار فرهنگي در كشورهاي ديگر بايد نكات بسياري را در نظر گرفت؛ چون زبان فرهنگ با زبان علم متفاوت است و در فرهنگ، به جاي اثبات، بايد به دنبال اقناع بود.
وي ادامه داد: هيچ كشوري به اندازه ايران داراي داشته‌هاي فرهنگي غني نيست. اگر اين موضوع را باور داشته باشيم، مي‌توانيم از آن بهره ببريم و سودمندي آن را ببينيم.
ابراهيمي تركمان افزود:در ديدارهاي قبلي با معاون برون‌مرزي صداوسيما پيشنهاد دادم كه رايزنان فرهنگي ايران، نمايندگان افتخاري اين معاونت در خارج از كشور باشند. در اين صورت مي‌توان از توليدات سازمان فرهنگ در ساخت برنامه‌هاي رسانه‌هاي بين‌المللي صداوسيما بهره برد.
وي ترجمه كتاب به زبان‌هاي مختلف، انجام گفت‌وگوهاي ديني، آغاز گفت‌وگوهاي فرهنگي و ... را از ظرفيت‌هاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي براي توليد برنامه از سوي معاونت برون‌مرزي صداوسيما و انجام همكاري‌هاي مشترك عنوان كرد.

** معاون صدا و سيما: رايزني‌هاي فرهنگي نمايانگر اقتدار معنوي نظام هستند

پيمان جبلي، معاون برون‌مرزي سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران نيز با تأكيد بر اينكه اين تفاهمنامه همكاري در ادامه تعاملات دوجانبه قبلي امضا مي‌شود، گفت: هم معاونت برون‌مرزي و هم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در انجام مأموريت مشتركي كه به عهده دارند، به شدت به اين تعامل و همكاري نيازمندند.
او با تأكيد بر اينكه شبكه‌هاي بين‌المللي صداوسيما از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي براي توليد محتوا مشورت خواهند گرفت و نسبت به توزيع توليدات اين سازمان اقدام خواهند كرد، گفت: بر اساس پيشنهاد ارايه شده از سوي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، معاونت برون‌مرزي صداوسيما آمادگي خود را اعلام مي‌كند تا رايزنان فرهنگي ايران در خارج از كشور، نمايندگان افتخاري رسانه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران باشند.
بر اساس گزارش روز يك شنبه روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، تفاهمنامه همكاري ميان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و معاونت برون‌مرزي سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، به امضاي ابوذر ابراهيمي‌تركمان، و پيمان جبلي رسيد.
تفاهمنامه همكاري ميان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و معاونت برون‌مرزي سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران با اهدافي چون هماهنگي و همكاري به منظور ايجاد و استمرار ارتباط فكري ـ فرهنگي و تعميق و تحكيم روابط دو طرف، هماهنگي و همكاري در بهره‌گيري از امكانات و نيروي انساني كارآمد و مجرب همديگر در زمينه انتقال و گسترش پيام و گفتمان انقلاب اسلامي در جهان و ... به امضا رسيده است.
تفاهمنامه مذكور در 6 ماده موضوع همكاري، اهداف تفاهمنامه (8 بند)، محورهاي همكاري (14 بند)، زمان اجرا، نحوه و مراحل اجرايي تفاهمنامه و مشخصات تفاهمنامه، تدوين و به رسيد.

فراهنگ** 1355**1823
خبرنگار: علي اكبر قزوينيان** انتشار: طاهره نبي اللهي

سرخط اخبار فرهنگ