آثار بخش بازی های نمایشی جشنواره آیینی سنتی معرفی شدند

تهران - ایرنا - هیات انتخاب بخش آیین ها و بازی های نمایشی هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی سنتی، 21 نمایش را برای حضور در این بخش انتخاب و معرفی كرد.

به گزارش ایرنا از هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی، محمدحسین ناصربخت، سیدعظیم موسوی و مهدی لطفی به عنوان هیات انتخاب بخش آیین و بازی نمایشی 21 اثر را برای اجرا در جشنواره برگزیدند.
آثار راه یافته به بخش آیین ها و بازی های نمایشی هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی سنتی عببارتند از:
- 'آیین عروسی آذربایجان' نویسنده و كارگردان شلاله آخوندزاده از تبریز
- 'آیین های گامرون' نویسنده احمد شنبه نیا كارگردان مرضیه آزادی خالص از بندر خمیر
- 'اوز ییغما' نویسنده و كارگردان ملیحه واعظی از تبریز
- 'بازی شاه و وزیر' نویسنده و كارگردان ذبیحی - مهدی آبادی از كرمانشاه
- 'بازیها و حركات آیینی محلی آذری ،نمایش داستانی آتیشما،یاللی آیینی توولاما' نویسنده و كارگردان توحید حاجی بابایی از تهران
- 'تیرماه سیزده شو' نویسنده و كارگردان غنچه شكوهیان از مازندان
- 'داول كشی' كارگردان مرتضی اسدی مرام از كرمانشاه
- 'دلی دمرول' نویسنده و كارگردان حسین صادق اقدم از بناب
- 'رخت برون' نویسنده و كارگردان عبدالرضا محمدی نژاد از بندر گناوه
- 'زار' نویسنده و كارگردان مصطفی دهشت از قشم
- 'سارای' كارگردان مهدی صالحیار از مرند
- 'سهیلی' نویسنده و كارگردان محمد مظفری از بندرگناوه
- 'عروسك شادی' نویسنده و كارگردان آیسان خلیل زاده از مرند
- 'كل كوسه' نویسنده و كارگردان علی قاضی از مسجدسلیمان
- 'گرگیعان' نویسنده و كارگردان عبداله حلیات از خرمشهر
- 'لافند بازی' نویسنده و كارگردان جمشید حسین زاده از رشت
- 'میر نوروزی' نویسنده و كارگردان یوسف شاه حسینی از تفرش
- 'نارزنان' نویسنده و كارگردان محمد بهاگیر از خراسان رضوی
- 'نوایی نوایی' نویسنده و كارگردان محمود كریمی از تربت جام
- 'هفت + یك' نویسنده محمد یكرنگی كارگردان پویان عطایی از اصفهان
- 'هیلوی' نویسنده و كارگردان محمدرضاجعفری لفوت از آستانه اشرفیه
هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی سنتی شهریور ماه با دبیری داوود فتحعلی بیگی در تهران آغاز برگزار می شود.
فراهنگ ** 7561 ** دریافت كننده: سارا كریمیان * انتشار: امید غیاثوند