آغاز به كار پروژه ظرفيت سازي سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي براي آموزش

تهران- ايرنا- پروژه ظرفيت سازي سازمان هاي مردم نهاد به منظور مشاركت در آموزش هاي زيست محيطي براي تبادل دانش محيط زيست ' ارتباطات زيست محيطي مسوولانه ' امروز هفتم مرداد ماه با حضور رييس هيات مديره جمعيت زنان مبارز با آلودگي محيط زيست و جمعي از نمايندگان سمن هاي محيط زيستي آغاز شد.

به گزارش خبرنگار علمي ايرنا، شهلا منفرد رييس هيات مديره جمعيت زنان مبارز با آلودگي محيط زيست در مراسم آغاز به كار پروژه ظرفيت سازي سازمان هاي مردم نهاد به منظور مشاركت در آموزش هاي زيست محيطي براي تبادل دانش محيط زيست گفت: اين پروژه كه حاصل همكاري جمعيت زنان مبارز با آلودگي محيط زيست و اتحاديه اروپا است طي دوره اي 24 ماهه براي آموزش خبرنگاران محيط زيستي و سمن ها اجرا مي شود.
وي افزود: هدف اصلي اين پروژه كه در راستاي اهداف توسعه پايدار است، دسترسي به اهداف برنامه توسعه پايدار و افزايش ظرفيت مدني، شبكه سازي و ايجاد همكاري ميان مربيان محيط زيست ، روزنامه نگاران و ديگر تصميم سازان، افزايش آگاهي مردم در مورد مشكلات محيط زيست و ارايه راه حل هاي ممكن وو بهبود ظرفيت سازمان هاي زيست محيطي غي دولتي و رسانه هاي مسوول در رابطه با موسسات آموزشي و مسوولان به منظور پياده سازي سياست هاي حفاظت از محيط زيست برخي از اهداف اصلي اجراي اين پروژه است.
منفرد اظهار كرد: جمعيت زنان مبارز با آلودگي محيط زيست در بخش آموزش هاي محيط زيستي سابقه اي 25 ساله دارد و حدود يك سال است كه كار بر روي اين پروژه را آغاز كرده و در تلاش است تا 16 شعبه اي كه در 15 استان كشور دارد را پاي كار آورد.
وي تاكيد كرد: ديگر لوكس بودن مقوله محيط زيست در كشور به پايان رسيده و اين موجب شكل گيري همكاري ميان اقشار مختلف جامعه با هدف حفظ محيط زيست شده است.اين در حالي است كه همچنان درگير مشكلاتي مانند گرد وغبار، خشكسالي و كمبود آب هستيم كه محيط زيست را محدود مي كند.
وي ادامه داد: محيط زيست يك سيستم اقتصادي ، سلامت، اشتغال ، توليد خدمات و در نهايت رضايت از زندگي است كه بايد مورد توجه همگان قرار گيرد كه بر اين اساس جمعيت زنان مبارز با آلودگي محيط زيست وارد عرصه شد تا با اجراي پروژه ظرفيت سازي سازمان هاي مزدم نهاد به منظور مشاركت در آموزش هاي زيست محيطي براي تبادل دانش محيط زيست ، ارتباطات زيست محيطي مسوولانه را شكل دهد.
رييس هيات مديره جمعيت زنان مبارز با آلودگي محيط زيست گفت: اهداف توسعه پايدار در 17 محور شكل گرفته است كه با توجه به بروز پديده گرمايش زمين و عواقب آن اجراي آنها الزامي به نظر مي رسد زيرا در نظر است سياستگذاري ها در راستاي مسائلي مانند آلودگي هوا، آب، فرسايش خاك، توسعه كويرها و در نهايت ساده شدن اكوسيستم ها صورت گيرد زيرا اين موارد موجب از بين رفتن محيط زيست مي شود.
وي افزود: در راستاي اين سياستگذاري ها مواردي مانند به كارگيري انرژي هاي نو، كنترل جمعيت و ابزار حقوق زيست محيطي است كه مي توان آموزش هاي زيست محيطي را نيز به آنها اضافه كرد.
منفرد ادامه داد: در راستاي اجراي اهداف 17 گانه توسعه پايدار برنامه ريزي ها در كشور صورت گرفت و هر نهاد و سازماني عهده دار يك مسووليت شده است ، به عنوان مثال وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي متولي اجراي بند فقر زدايي و سازمان محيط زيست متولي تغييرات اقليم است كه جمعيت زنان مبارز با آلودگي زيست محيطي در اين راستا اين پروژه آموزشي را تعريف كرده است تا با آموزش هاي زيست محيطي رسانه ها را با واقعيت هاي زيست محيطي آشنا كنيم و يا از سمن ها خبرنگار بسازيم.
وي تاكيد كرد: براي اجراي اين پروژه 15 استان را درگير خواهيم كرد و امروز اولين ميزگرد نظر خواهي از نمايندگان سمن ها در راستاي هر چه بهتر برگزار شدن اين دوره آموزشي است و مباحثي مانند اينكه جامعه بتواند فرهنگ زيست محيطي داشته باشد نياز به چه آموزش هايي دارد مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
منفرد گفت: انتظار داريم خروجي اين دوره آموزشي برقراري ارتباط حداقل با 40 سازمان غير دولتي داز 15 استان ، پيگيري اهداف توسعه پايدار خارج از دولت، توليد تعدادي فيلم هاي آموزشي 15 دقيقه اي به منظور آگاهي عمومي و توسعه برنامه ظرفيت سازي براي رسانه ها و روزنامه نگاران زيست محيطي باشد.
رييس هيات مديره جمعيت زنان مبارز با آلودگي محيط زيست تاكيد كرد: در نهايت تلاش ما اين است كه داننش محيط زيست را به منش محيط زيست تبديل كنيم.
علمي 9014**1440
خبرنگار:كيميا عبدالله پور** انتشار: گلشن