مديرعامل آبفا: كمبود آب در گلستان ناشي از توسعه شالي زارها است

گرگان - ايرنا - مديرعامل آب و فاضلاب شهري گلستان گفت كه عامل اصلي كمبود آب طي روزهاي اخير در سطح استان استفاده بي رويه از منابع بويژه آب هاي زيرزميني براي سيراب كردن شالي زارهايي است كه در سالهاي اخير توسعه يافت.

به گزارش خبرنگار ايرنا محمدهادي رحمتي پنجشنبه در نشست اعضاي ستاد مديريت بحران گلستان اظهار كرد: اگر جلو استفاده بي رويه آب در استان گرفته نشود، بحران منطقه را فرا خواهد گرفت.
وي بيان كرد: اكنون گلستان 600 ليتر بر ثانيه كمبود آب دارد كه نيمي از اين كمبود مربوط به شهر گرگان است.
مديرعامل آب و فاضلاب شهري گلستان افزود: وارد كردن فشار و بهره برداري از منابع زيرزميني حد و اندازه اي دارد كه اگر براي حل آن چاره اي انديشيده نشود در سال هاي آينده دچار مشكل جدي خواهيم شد.
رحمتي اظهار كرد: تامين منابع مطمئن جديد به خصوص براي شهر گرگان بسيار ضروري است كه تكميل و بهره برداري از سد شصت كلا مي تواند نگراني تامين آب را برطرف كند.
مديرعامل آب روستايي گلستان هم در اين جلسه گفت: كاهش 35 درصدي نزولات جوي امسال استان در مقايسه با سال قبل مشكلات فراواني براي روستاييان فراهم و به تبع آن دسترسي به آب شرب بهداشتي را با مشكل مواجه كرد.
مهدي شكيبافر اظهار كرد: از حدود هزار روستاي گلستان به 100 روستا با تانكر آبرساني مي شود كه بخش عمده اين روستاها در شرق استان قرار دارند.
فرماندار بندرگز هم در اين جلسه، بر ضرورت حل هر چه زودتر مشكل كمبود آب اين شهرستان تاكيد كرد و گفت: كاهش نزولات آسماني و مصرف بي رويه مردم و به خصوص كشاورزان بندرگزي را با آسيب هاي جدي روبه رو كرد.
علي اصغر ميرزايي اظهار كرد: در نتيجه كمبود آب سطح زير كشت محصولات كشاورزي از جمله برنج، سويا و پنبه در بندرگز حدود 30 درصد نسبت به سال قبل كمتر شده است.
3091/2729
* خبرنگار: ميثم محسني