تعادل جنسیتی در بازار كار یك راهبرد مهم در برنامه های دولت دوازدهم خواهد بود

شهرری ـ ایرنا ـ معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده به برنامه های اشتغال زایی اعلام شده از سوی رئیس جمهور اشاره كرد و گفت: تعادل جنسیتی میان مردان و زنان در بازار كار یك راهبرد مهم در برنامه های دولت دوازدهم خواهد بود.

به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی چهارشنبه شب در جشن كرامت و آئین آغاز اشتغال زایی زنان شهرستان ری با بیان اینكه یكی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی توجه به نیروهای داخلی و درون زا بودن اقتصاد كشور است گفت: دولت در جهت تحقق سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی در سالی كه از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است توجه ویژه ای به اشتغال زنان كه بیش نیمی از جامعه را در برمی گیرد دارد.
وی ادامه داد: توسعه اشتغال و مشاركت زنان در بخش های مختلف جامعه باعث تقویت بخش خصوصی، توسعه كار آفرینی و در حالت كلی توسعه پایدار كشور و رفاه عمومی می شود.
مولاوردی اضافه كرد: زنان زمانی می توانند نقش موثری در موتور توسعه كشور داشته باشند كه تمركز از حالت كسب علم ،دانش و به طور كلی دانشمند سازی صرف به سمت تربیت دختران توانمند و كارآفرین هدایت شود.
وی اشتغالزایی و توانمندسازی زنان را دو شعار مهم دولت تدبیر و امید برشمرد و عنوان داشت: طرح اشتغال زایی زنان روستایی با توجه به فرهنگ محلی به صورت آزمایشی در روستای اسلام آّباد شهرستان ری به اجرا درآمد و با توجه به دستاوردهایی كه داشته است الگوی مناسب برای سراسر كشور خواهد بود.
مراسم جشن كرامت و آئین آغاز اشتغال زایی زنان شهرستان ری چهارشنبه شب با حضور مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، جمالی پور فرماندار ویژه شهرستان ری، مسئولان شهرستانی و جمعی از زنان كارآفرین شهرستان ری در روستای اسلام آباد بخش قیام دشت شهرستان ری برگزار شد.
3218 / 6139
خبرنگار: امیر جعفری سرگزه**انتشاردهنده: محمد بیدارمنش