دولت توسعه گردشگري در مناطق مرزي را به صورت جدي دنبال مي كند

سنندج- ايرنا- معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: دولت تدبير و اميد توسعه گردشگري در مناطق مرزي را به صورت جدي دنبال مي كند و باور داريم كردستان توانايي هدايت جريان گردشگري كشور را دارد.

به گزارش ايرنا، زهرا احمدي پور، روز دوشنبه در جلسه شوراي اداري استان كردستان در سنندج با بيان اينكه براي تحقق توسعه گردشگري طرح روستاهاي گردشگري يا طرح ضربتي اشتغال در استان شروع شده تا بتوان با استفاده از ظرفيت كردشگري با كمترين هزينه به توسعه اقتصادي در اين مناطق دست يافت.
به گفته وي، در اين راستا توجه به استان هاي مرزي از اولويت برخوردار بوده به طوري كه مرحله اول اين طرح بيشتر در روستاهاي مناطق مرزي كشور از جمله استان هاي كردستان، كرمانشاه، سيستان و بلوچستان و ايلام اجرا مي شود.
وي افزود: براي اجراي طرح ضربتي اشتغال با استفاده از توان گردشگري روستايي اجراي اين طرح در500 روستا تا پايان برنامه ششم توسعه در كشور شناسايي شده كه امسال در مرحله اول اين طرح 78 روستا انتخاب شده است.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با بيان اينكه اين در اين طرح ايجاد اشتغال براي جوانان روستايي با استفاده از فرهنگ و توانايي هاي تخصصي هر روستا مورد هدف واقع شده است افزود: لازمه موفقيت اين طرح فعال شدن خوشه هاي كسب و كار در روستاها توسط خود مردم با حمايت هاي مسئولان است.
براي برندسازي توانمندي هاي گردشگري روستايي از سوي مسئولان (ميراث) ارايه مي شود، گفت: ايجاد مقاصد گردشگري به روستاهاي مورد هدف نيز از ديگر برنامه هاي اين سازمان است تا در كنار توسعه صنعت توريسم بازار عرضه محصولات و صنايع دستي اين مناطق نيز فعال شود.
وي با اشاره به اينكه نقش مردم در توسعه تمامي زمينه ها لازمه موفقيت است، اظهار كرد: مردم بايد در كنار استقبال از آموزش هاي لازم با نظارت دستگاه هاي اجراي امكاناتي را در روستاها و مناطق مورد هدف خود ايجاد كنند تا بتوانند مدت اقامت گردشگران را به بيش از 2 يا سه روز برساند.
وي مهاجرت از روستاها را يكي از چالش هاي كشور عنوان كرد و افزود: مي‌توان با استفاده از ظرفيت‌هاي سه حوزه ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري و احياي هنرهاي سنتي، جمعيت روستاها را پايدار كرد.

** پرونده ثبت جهاني منظر طبيعي و فرهنگي اورامان سال 2018 به يونسكو ارسال مي شود
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به اينكه پرونده ثبت جهاني منظر تاريخي و فرهنگي اورامان در سال 2018 به سازمان جهاني يونسكو ارسال مي شود افزود: انتظار ما از مسئولان جمع آوري دقيق اطلاعات و ارايه برنامه هاي بي نقص براي اين طرح است.
احمدي پور افزود: ارسال پرونده ثبت جهاني اورامان به يونسكو در سال 2018 نياز به اجماع بين مديران استاني دارد و همچنين مي توان با همكاري بين استان هايي كه منطقه تاريخي و فرهنگي اورمان را در دل خودجاي داده اند به ارزش اين منطقه افزود.
وي گفت: ثبت‌هاي جهاني براي تبديل شدن يك ويژگي استان به مزيتي براي توسعه پيگيري مي شوند و لازم است تمامي مسئولان با مشاركت مردم پيوست گردشگري را در اين خصوص نيز لحاظ كنند.
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور از كارگاه هاي صنايع دستي روستاي گردشگري نوره سنندج بازديد كرد.
زهرا احمدي پور رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در سفر يك روزه خود از روستاي گردشگري نوره، آثار باستاني و ميراث فرهنگي سنندج بازديد كرد و علاوه بر حضور در شوراي اداري استان با جمعي از سرمايه گذاران حوزه گردشگري براي تبادل نظر و ارايه راهكارهاي توسعه صنعت گردشگري كردستان ديدار كرد.
استان كردستان داراي يك هزار و 519 اثر تاريخي شناسايي شده شامل آثار باستاني، غارهاي طبيعي، درختان كهنسال، ميراث منقول، قنات و مكان هاي طبيعي است و هم اكنون 828 مورد از اين تعداد شامل 763 اثر تاريخي، هشت مورد ميراث طبيعي، 49 مورد ميراث معنوي و هشت مورد ميراث منقول است.
3034/6108
**خبرنگار: حسن حسين زاده/**انتشاردهنده: اميد بهمني