شرايط براي زيست گوزن زرد در استان فارس بهبود يافته است

شيراز - ايرنا - سرپرست اداره كل حفاظت محيط زيست استان فارس با بيان اينكه شرايط براي زيست گوزن زرد در استان فارس بهبود يافته است گفت : شمار گوزن زرد ايراني در منطقه ميانكتل كازرون كه زماني رو به كاهش داشت فزوني گرفته و به رقم 40 گوزن نزديك مي شود .

نبي الله مرادي دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت : در منطقه ارسنجان نيز شمار گوزن زرد به 15 راس رسيده است وبا توجه به شرايطي زيستي مناسب تر دراين منطقه پيش بيني مي شود گوزن زرد دراين منطقه رشدي فزاينده داشته باشد .
سرپرست اداره كل حفاظت محيط زيست استان فارس با بيان اينكه انتقال گوزن زرد به منطقه ميانكتل از سال 72 با انتقال 19 راس گوزن شروع شد گفت: در سالهاي مختلف شمار گوزن در اين منطقه افت و خيز هاي زيادي داشته است، گاه تعداد آنها خيلي كم شده، برخي مواقع نيز شرايط بهبود يافته است.
مرادي گفت:‌امسال با افزايش مساحت سايت نگهداري گوزن زرد در ميانكتل كه از 170 هكتار به 400 هكتار افزايش يافته ، پيش بيني مي شود شمار گوزن در اين منطقه به 40 راس افزايش يابد .
وي با بيان اينكه تامين آب و علوفه در شرايط خاص و حفظ امنيت و آرامش زيستي منطقه از اولويت هاي اصلي براي زاد و ولد گوزن زرد است گفت : محيط زيست در هر شرايطي سعي كرده است كه جمعيت گوزن زرد در اين منطقه حفاظت شود و با پايش مستمر و تامين آب و علوفه و مقابله با موارد مخل امنيت و آرامش ميانكتل در افزايش نسل و فزوني زاد و ولد گوزن زرد كوشيده است .
وي افزود: تلفات گوزن در اين منطقه بيشتر بر اثر مارگزيدگي،حمله پلنگ،علت هاي ژنتيكي و از همه مهمتر كاهش ظرفيت محل زيست ومحدوديت هاي منابع موجود در زيستگاه محصور تشخيص داده شد كه با توسعه منطقه برخي از اين عوامل مهار شده است .
مرادي اضافه كرد : با افزايش سطح زيستگاه اميدواريم كه شاهد رشد جمعيت گوزن زرد در اين منطقه باشيم البته در قالب برنامه هاي اصلاحي ، سه راس گوزن زرد نيز از استان كهگيلويه و بوير احمد به اين سايت منتقل شده است .
سرپرست اداره كل حفاظت محيط زيست استان فارس در ادامه با اشاره به شرايط زيستي بهتر براي زاد و ولد گوزن زرد ايراني در منطقه ارسنجان گفت : دراين منطقه از سال 90 انتقال گوزن زرد آغاز شده ، اكنون شمار گوزن ها درارسنجان به 15 راس رسيده است ، شرايط توپوگرافي و اقليمي منطقه و صخره اي بودن منطقه محصور موجب شده تا شرايط زيستي مناسب تري در اختيار گوزن زرد دراين منطقه باشد .
مرادي با بيان اينكه ارسنجان 100 هكتار منطقه محصور براي زيست گوزن زرد ايراني دارد گفت : اگر شرايط زيست گوزن دراين منطقه ايجاب كند ميتوان منطقه محصور را توسعه داد و شرايط بهتري براي زيست گوزن زرد فراهم كرد .
‌گوزن زرد گونه اي در حال انقراض و در ليست قرمز IUCN است. مهمترين زيستگاه اين گونه كرخه و دز است كه تعدادي از آنها را براي تكثير و پرورش به سايت هاي محصور فارس منتقل شدند.
گوزن زرد ايراني بومي سواحل شرق مديترانه تا نواحي غربي ايران است و تا سال 1875 نسل آن در تمام اين مناطق به جز بخش‌هاي جنوب غربي ايران منقرض شد.
بيشترين گوزن‌هاي زرد ايراني در محوطه‌هاي محصور نسبتاً وسيعي در دشت ناز ساري، پناهگاه حيات وحش سمسكنده در مازندران، جزاير اشك و كبودان درياچه اروميه دز و كرخه خوزستان ، ميانكتل منطقه حفاظت‌شده ارژن پريشان و جنگل خليل بيگ ارسنجان در استان فارس نگهداري مي‌شوند اما تمام اين مناطق كاملاً محصور يا جزيره اي هستند.
در برخي از باغ وحش‌ها و مراكز تحقيقات زيستي ايران و كشورهاي ديگر دنيا نيز نمونه‌هايي از اين حيوان و گوزن‌هاي دورگه ايراني و اروپايي وجود دارد.
مصاحبه كننده : نيكنام خشنودي ** انتشاردهنده:‌غلامرضا مالك زاده
6113 /1876