حداد عادل: برنامه درسي رشته مشاوره در كارگروه مستقل بررسي مي شود

تهران - ايرنا - رئيس شوراي تحول و ارتقاء علوم انساني با اشاره به مسائل ايجاد شده در زمينه برنامه‌ريزي درسي رشته مشاوره، از تشكيل يك كارگروه مستقل براي بررسي برنامه درسي و سرفصل‌هاي آموزشي مشاوره خبر داد.

به گزارش روز يكشنيه ايرنا، غلامعلي حداد عادل در جلسه 139 شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به مسائل ايجاد شده در زمينه برنامه‌ريزي درسي رشته مشاوره گفت: علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته هنوز اين مشكل احساس مي‌شد و بعد از برگزاري يك جلسه مفصل پيشنهاد شد كه يك كارگروه مستقل براي بررسي برنامه درسي و سرفصل‌هاي آموزشي مشاوره تشكيل شود و نظر كارگروه روانشناسي نيز در مورد برنامه تدوين شده مشاوره لحاظ شود.
به گزارش روابط عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، پس از سخنان حداد عادل، محمد ارشدي از اعضاي كارگروه حقوق، توضيحاتي پيرامون تغييرات صورت گرفته در سرفصل‌هاي آموزشي و برنامه درسي رشته حقوق انرژي در مقطع كارشناسي ارشد ارائه كرد و پس از توضيحات ارشدي، حجت‌الاسلام والمسلمين حسن كاظميني هم نظرات شوراي پشتيبان حوزوي شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني پيرامون اين سرفصل‌ها را تشريح كرد.
حداد عادل هم با اشاره به مباحث مطرح شده گفت: موضوع فقه انرژي به طور اعم و فقه نفت و گاز به معناي احض هنوز در حوزه‌هاي علميه جوان است، اميدواريم با همكاري حوزه و دانشگاه و تأليف متون درسي و نگارش پايان‌نامه‌هاي مفيد ادبيات اين رشته غني‌تر شود.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: دانشجوي اين رشته بايد توانايي برقراري ارتباط مؤثر و كارآمد به منظور عقد قراردادهاي بين‌المللي حقوقي در زمينه انرژي داشته باشد.

** تصويب برنامه درسي و سرفصل‌هاي آموزشي رشته حقوق انرژي در مقطع كارشناسي ارشد
پس از سخنان حداد عادل و با رأي مثبت اكثرت اعضاي شورا، برنامه درسي و سرفصل‌هاي آموزشي رشته حقوق انرژي در مقطع كارشناسي ارشد به تصويب رسيد.
دستور بعدي جلسه 139 شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بررسي مجدد سرفصل‌هاي درسي و برنامه آموزشي رشته طراحي صنعتي در مقطع دكتري بود كه در جلسات گذشته شورا ارائه شده و با توجه به نظرات ارائه شده توسط اعضاء مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته بود.
در توضيحات ارائه شده پيرامون اين موضوع با اشاره به اهميت طراحي صنعتي و مهندسي خلاقيت در ارتقاء توليدات صنعتي كشور، برنامه‌ريزي به منظور بومي‌سازي منابع علمي در اين زمينه نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
پس از ارائه گزارش كارگروه هنر و معماري هم اعضاء شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني به بيان نظرات و پيشنهادهاي خود پرداختند، كه اهم آن به شرح ذيل است: توجه به مفاهيم بومي در اين زمينه، روزآمدسازي منابع درسي، در نظر گرفتن ارتباط اين رشته با رشته‌هاي ديگر علوم انساني مانند فلسفه و ارتباط اين رشته با سبك زندگي.
پس از پيشنهادها و نظرات اعضاي شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني، با رأي مثبت اعضاء اين برنامه درسي و سرفصل آموزشي به تصويب رسيد.

** تصويب كليات سرفصل آموزشي و برنامه درسي كارشناسي رشته مترجمي زبان انگليسي
دستور ديگر جلسه 139 شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني، بررسي سرفصل آموزشي و برنامه درسي رشته مترجمي زبان انگليسي در مقطع كارشناسي بود كه پس از ارائه گزارش كارگروه مربوطه و پيشنهادها و نظرات اعضاء كليات اين سرفصل آموزشي و برنامه درسي به تصويب رسيد. ادامه بررسي اين مبحث به جلسه آينده موكول شد.
در پايان جلسه 139 شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني رأي گيري براي تكميل اعضاي يك كارگروه شوراي به عمل آمد كه دكتر فراهاني براي عضويت كارگروه ارتباطات موفق به كسب رأي اعضاء شد.
فراهنگ **9187 ** خبرنگار* حميدرضا بازگشا * انتشار: اميد غياثوند

سرخط اخبار فرهنگ