طرح كاهش مجازات‌ اعدام بار دیگر اصلاح شد / اعلام جزئیات

تهران- ایرنا- سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از اصلاح مجدد طرح كاهش مجازات اعدام در این كمیسیون خبر داد.

به گزارش ایرنا، حسن نوروزی در تشریح جلسه امروز- سه شنبه- كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی كه پیرامون اصلاح طرح كاهش مجازات اعدام برگزار شد، گفت: بر اساس اصلاحات صورت گرفته طرح مصوب الحاق یك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر پس از ارجاع به كمیسیون؛ «كسانی كه قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده واحده مرتكب جرم موادمخدر و روانگردان شده‌اند برای خرید، نگهداری و فروش بیش از 100 كیلوگرم موادمخدر سنتی (بنگ، چرس، گراس، تریاك، شیره، سوخته یا تفاله تریاك) و خرید، نگهداری و فروش دو كیلوگرم موادمخدر صنعتی (هروئین، مرفین، كوكائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و كوكائین و سایر مواد) چنانچه سابقه محكومیت بیش از یك مرتبه داشته باشند، محكوم به مجازات اعدام می‌شود در غیر این صورت حسب مورد محكوم به حبس درجه یك یا دو می‌شود.»
نماینده مردم بهارستان و رباط ‌كریم در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: همچنین «از لازم الاجرا شدن این ماده واحده مجرمانی كه اقدام به خرید، نگهداری و فروش بیش از 50 كیلوگرم موادمخدر سنتی (بنگ، چرس، گراس، تریاك، شیره، سوخته یا تفاله تریاك) و خرید و فروش بیش از دو كیلوگرم موادمخدر صنعتی (هروئین، مرفین، كوكائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و كوكائین و سایر مواد) و نگهداری بیش از 5 كیلو (هروئین، مرفین، كوكائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و كوكائین و سایر مواد) اقدام كند، محكوم به اعدام و كمتر از این مقدار محكوم به حبس درجه یك و دو خواهند شد.»
نوروزی افزود: بند دیگری نیز به این ماده واحده اضافه شد كه عبارت است از؛ «به منظور كاهش مصرف موادمخدر و روانگردان و درمان معتادان دولت موظف است از طریق شناسایی معتادان و تامین نیاز آنها به نحو صحیح رابطه قاچاقچیان با مصرف كننده‌ها را ظرف مدت دو سال شناسایی و قطع نمایند، آئین نامه موضوع این ماده به پیشنهاد قوه قضائیه و ستاد مبارزه با موادمخدر ظرف مدت سه ماه تهیه و حداكثر به مدت 6 ماه به تصویب وزیران برسد.»
به گزارش خانه ملت، سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: كارشناسانی از قوه قضائیه، ستاد مبارزه با موادمخدر، وزارت اطلاعات و مركز پژوهش های مجلس نیز در این جلسه حاضر شدند.
سیام*3061*1449*تنظیم كننده: میترا بلندقامتی*انتشاردهنده: امیر كاردان راد