جمعیت 60سال به بالای كشور تا سال 1430 به 30 میلیون نفر می رسد/ اجرای طرح سی بی آر در شهرها

كرج- ایرنا- وزیر تعاون، كارو رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش جمعیت هرم سنی سالمندی در كشورگفت : تا سال 1430جمعیت 60 سال به بالا ی ایران به 30 میلیون نفر می رسد .

به گزارش ایرنا ، علی ربیعی روز سه شنبه درآیین گشایش ساختمان لاله آسایشگاه كهریزك استان البرز بابیان اینكه پیشگیری از سالمندی همراه با معلولیت یكی ازمهمترین برنامه های وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی است، افزود: آمارها نشان می دهد اكنون جمعیت بین 60 تا 65 سال، 2میلیون و 500 هزارنفر وجمعیت 65سال به بالا بیش از 4 میلیون و 800 هزار نفر است.
وی اضافه كرد: حدود 7میلیون و 400 هزارنفر ازجمعیت كشور بالای 60سال هستد كه معادل 8 درصد كل جمعیت ایران است.
ربیعی ادامه داد: از این تعداد 24درصد زنان سالمند معادل حدود 900 هزارنفر هستند و تنها زندگی می كنند.
وزیر تعاون ، كار و رفاه اجتماعی دربخش دیگری ازسخنان خود به معلولیت ها درجامعه اشاره و گفت : صددرصد غربالگری شنوایی و بینایی درزمان تولد دركشورانجام می شود و درتلاش هستیم كه غربالگری ژنتیك هم دنبال كنیم .
ربیعی اظهار كرد: ازبرنامه های دیگر وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی هدف گذاری برای معلولان و توانبخشی آنان با ایجاد شغل و مسكن است .
وی افزود: اكنون یك میلیون و 300 هزار معلول تحت پوشش داریم كه ازاین تعداد 700 هزارنفر معلول شدید و خیلی شدید هستند كه 120هزارنفر درمراكز نگهداری می شوند.
وی خاطرنشان كرد : یكی دیگر ازبرنامه های وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی، جداسازی معلولان ذهنی به لحاظ شدت و ضعف معلولیت است كه به این منظور 40 خانه كوچك برای نگهداری 400 معلول ذهنی با شدت كمتر راه اندازی كرده ایم .
وی درادامه به كامل شدن طرح توانبخشی معلولان 'سی بی آر' درتمام روستاهای كشور اشاره كرد وافزود: ازامروز قصد داریم این طرح را شهر به شهر اجرا در مدت 2سال آینده آینده اجرا كنیم .
سی .بی آر. طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه است كه با موفقیت در روستاهای كشور به اجرا درآمده است.
ربیعی ارائه خدمات به كودكان اوتیسم موقت وشبانه روزی را ازدیگر اقدامات وزارت تعاون اعلام كرد و گفت : به همین منظور 6مركز ازامروز برای ارائه خدمات به این افراد دركشور راه اندازی شده است .
وی درادامه بابیان اینكه آسایشگاه كهریزك نماد خیر جمعی درایران است گفت : جامعه ای خوشبخت است كه زیست اخلاقی داشته باشد و خیر جمعی امروز می تواند جامعه ما را خوشبخت كند.
با حضور وزیرتعاون ، كار و رفاه اجتماعی ساختمان لاله آسایشگاه كهریزك به بهره برداری رسید.
این ساختمان در زمینی به مساحت 6هزار متر مربع دارای سه بخش مركز توانبخشی و مراقبت در منزل، مركز آموزش و توانبخشی روزانه و مركز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی است.
این ساختمان با ظرفیت 450 سالمند مرد و با هزینه 73 میلیارد ریال با كمك خیرین احداث شده است.
7414/ 6155خبرنگار: وحیده عسكری** انتشار دهنده : محمد عزیزپور