مدیركل محیط زیست استان تهران: آب شرب پایتخت هیچ مشكلی ندارد

تهران - ایرنا - مدیركل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینكه مردم نگران آلوده بودن آب شرب تهران نباشند تاكید كرد كه هیچ گونه آلودگی در آب شرب و مصرفی شهر تهران وجود ندارد.

به گزارش روز یكشنبه ایرنا از روابط عمومی محیط زیست استان تهران، ناصر مهردادی با اشاره به انتشار برخی مطالب غیرواقع در خصوص وضعیت آب شرب شهر تهران افزود: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس وظایف ذاتی خود، مسئولیت پیشگیری و جلوگیری از بروز آلودگی ها و برخورد با منابع آلاینده را برعهده دارد و بر این اساس موظف به پایش واحدهای آلاینده و بررسی منابع اثرگذار بر كیفیت منابع پذیرنده آب های سطحی و زیر زمینی می باشد.
وی اظهار كرد: پایش های صورت گرفته حاكی از عدم آلودگی در منابع تامین كننده آب شرب تهران است، ولی این امر نیازمند برنامه ریزی مستمر برای بهبود و حفظ شرایط كنونی است.
مدیركل حفاظت محیط زیست استان تهران با تاكید بر اینكه وضعیت حوزه های آبریز آب شرب تهران از طریق ایستگاههای سنجش و نمونه برداری مداوم در حال رصد، آزمایش و پایش است، تاكید كرد: در كنار این طرح، پایش ویژه صنایع استان تهران در حدود ٤ هزار واحد صنعتی در سه بخش خروجی هوا، پساب و فاضلاب و پسماند در حال اجراست و طرح پایش ادواری رودخانه های استان با همكاری سایر دستگاه های متولی از جمله شركت آب منطقه ای و آب و فاضلاب در دستوركار قرار دارد.
وی خاطرنشان كرد: حركت برای حفاظت از منابع آبی، جلوگیری از افزایش آلودگی هوا و نیز فرهنگسازی در حوزه محیط زیست مطالبه مردمی و یك حركت جمعی است و همه شهروندان نسبت به این موضوعات مسئول هستند.
خبرنگار: مهدی مقدر - انتشار دهنده: محسن فتاحی
تهرام/9343**1625