سيده مهتاب نبوي، معلول مادرزاد دومين كتابش را نوشت

شيراز - ايرنا- سيده مهتاب نبوي دختري كه معلوليت ازهردودست برايش محدوديتي در خلق آثار نوشتاري ايجاد نكرده است دومين كتاب خود را با نام ' تا بي نهايت ' روانه بازار كرد، اين كتاب در برگيرنده يادداشت هاي ادبي مهتاب و تجربيات و احساسات نويسنده است.

سيده مهتاب نبوي يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت:معلوليت دارم و چون بسياري از افراد در جامعه هنوز نمي دانند چطور بايد با معلولين برخورد كنند، خيلي از كمك ها و دلسوزي ها نه تنها موجب خوشحالي معلولين نمي شود بلكه موجب ناراحتي آنها هم مي شود.
وي در ادامه اظهار داشت:مردم در اين ميان مقصر نيستند، چون در رسانه ها،مدرسه و خانواده به آنها آموزش لازم داده نشده است، آنها نمي دانند چه طور بايد با معلولين جامعه برخورد كنند تا زمينه رنجش آنها را فراهم نكنند.
نويسنده كتاب «تابي نهايت» در ادامه گفت:برخي سازمان هاي دولتي هم خيلي جاها نه تنها امكاني براي معلولين فراهم نمي كنند،بلكه سد راه آنها هم مي شوند همين مي شود كه من و امثال من به انزوا كشيده مي شويم و تصور مي كنيم مشكل از ماست.
نبوي گفت:خيلي وقت ها چون دلم نمي خواست ديگران نسبت به من ترحم داشته باشند با كسي درد دل نمي كردم، همين شد كه كاغذ و قلم به پا گرفتم و شروع كردم به گفتن تجربيات و احساسات خودم و با كسي كه از لحاظ ظاهري با اكثر افراد جامعه تفاوت دارد اما او هم مثل همه يك انسان است درصورتي كه خيلي جاها اين حق از او گرفته مي شود درد دل كردم و حاصل درددلهايم اين كتاب شده است .
در بخشي از مقدمه اين كتاب آمده است : از همان ابتداي تولدم مثل آدم هاي معمولي نبودم .خدا دستانم را از من گرفت تا از حصار منطق معمولي ها خارج شوم .حالا من آزادم به بي نهايت هاي زيباي خدا بروم .مرا به زور در حصارتان نچپانيد كه وقتم را براي اثبات باورها و هدف ها و توانايي هايم به معمولي ها صرف نمي كنم .تمام موفقيت هايم را مديون اين آزادي ،هديه بزرگ خدا هستم .
سيده مهتاب نبوي مدال هاي مختلف در مسابقات شا و تكواندو نيز به دست آورده است ، نخستين كتاب او نيز به نام در نگاه مهتاب منتشر شده است .
كتاب تا بي نهايت در شمارگان يك هزار جلد توسط نشرياس بخشايش منتشر شده است.
حميدرضا آذري مدير كل آموزش و پرورش استان فارس نيز با تجليل از پشتكار و اراده مهتاب نبوي بيان داشت : سيده مهتاب نبوي يك الگوي شايسته براي نوجوانان و جوانان است و با وجود معلوليت جسمي توانسته با اراده و ايماني قوي محدوديت ها ي خود را پشت گذاشته و استعداد هاي خود را شكوفا كند.
آذري افزود: هر انساني مي تواند با اراده و ايمان قوي به بسياري از خواسته هاي خود دست يابد.
مدير كل آموزش و پرورش استان فار س با اشاره به تاثير وراثت، محيط و اراده در زندگي انسان ها ادامه داد: اراده بيشترين نقش را در تربيت و رشد انسان ها دارد و چه بسيار افرادي كه با وجود شرايط نامطلوب وراثتي و محيطي ، تنها با اراده اي قوي توانسته اند به موفقيت هاي زيادي دست يابند و سيده مهتاب نبوب نيز از جمله اين افراد است.
آذري با تاكيد برلزوم ايجاد شرايط مناسب براي ظهور و بروز استعداد هاي دانش آموزان در مدارس گفت:طرح شهاب با هدف شناسايي و هدايت استعداد هاي دانش آموزان در مدارس فارس راه اندازي شده و هم اكنون بسياري از دانش آموزان فارس تحت پوشش اين طرح قرار دارند.
خبرنگار : نيكنام خشنودي ** انتشار دهنده:‌غلامرضا مالك زاده
6113 /1876

سرخط اخبار استان‌ها