خطر تشكيل مناطق خالي از داروخانه در شهر با يك مصوبه

تهران - ايرنا - مديركل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو با اشاره به مصوبه اخير شوراي رقابت مبني بر برداشته شدن ضابطه براي تاسيس داروخانه، گفت: برداشته شدن ضابطه هايي مانند رعايت نسبت جمعيت منطقه و فاصله موجب مي شود كه هر كسي هر جا كه خواست داروخانه تاسيس كند و مناطقي از شهر ، خالي از داروخانه شود.

اكبر عبدالهي اصل روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در خصوص مصوبه اخير شوراي رقابت ، دو نظر انجمن داروسازان و دانش آموختگان جوان داروسازي و اعضاي شوراي رقابت وجود دارد؛ داروسازاني كه داروخانه دارند و انجمن داروسازان بر اين اعتقاد هستند كه داروخانه يك مكان تجاري عادي نيست كه رقابت پذير باشد و شوراي عالي رقابت حق ورود به آن را داشته باشد.
وي ادامه داد: آنان معتقد هستند كه تاسيس داروخانه مربوط به قانون تاسيس اماكن پزشكي است و بايد طبق مقرراتي كه وزارت بهداشت مي گذارد ، روي آن نظارت باشد و آنها معتقدند كه شوراي عالي رقابت حق ورود به اين حوزه را ندارد چون اصولا داروخانه يك بحث رقابتي نيست.
وي تصريح كرد: گروه ديگري (شوراي رقابت) هستند كه معتقدند داروخانه فقط يك مكان پزشكي نيست بلكه يك فعاليت تجاري بوده و بحث رقابت هم مطرح است و اين سئوال وجود دارد كه چرا داروسازي كه در يك مكاني داروخانه تاسيس كرده ، از يك حدودي نمي شود به آن نزديك تر شد و من هم مي توانم كنار آن به عنوان يك داروساز جديدتر داروخانه تاسيس كنم و اگر بازار كشش داشت باقي مي مانم و اگر بازار كشش نداشت آن را تعطيل مي كنم و مي روم و چرا وزارت بهداشت در اين موضوع دخالت مي كند.
مديركل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو گفت: داروسازان نيز در برابر مصوبه اخير شوراي رقابت به دو گروه تقسيم شده اند؛ داروسازاني كه عمدتا جوان هستند و داروخانه ندارند به راي شوراي رقابت احترام مي گذارند و به آن اعتقاد دارند و بخشي ديگر يعني داروسازان شاغل در داروخانه هاي فعلي به ضابطه مند بودن تاسيس داروخانه، پايبند هستند.
عبدالهي اصلي تصريح كرد: نظر سازمان غذا ودارو اكنون به سمت نظر انجمن داروسازان است. معتقد هستيم كه انجمن منطقي تر دفاع مي كند اما در نهايت هرچه قانون بگويد اجرا مي شود.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا اكنون تعداد داروخانه هاي كشور كافي است، گفت: در كشور 11 هزار داروخانه فعاليت دارد كه از نظر دسترسي فيزيكي به دارو، تعداد آنها كافي است.
مديركل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو اظهار داشت: آيين نامه ها و ضابطه ها مبني بر رعايت نسبت جمعيت ، فاصله و ديگر ضوابط براي اين است كه تمركز تاسيس داروخانه در نقاط خاصي رخ ندهد يا داروسازان به شهرها يا مناطق خاصي متمركز نشوند و بتوانند در شهرها و روستاها و اماكن شهرهاي مختلف خدمت بدهند.
عبدالهي اصل افزود: اين ضوابط با اين قصد گذاشته شده است اما حالا اگر بدون ضابطه در هر جايي داروخانه تاسيس شود ، به مرور داروخانه ها در منطقه هايي متمركز مي شوند كه مطب ها در آنجا هستند .
وي ادامه داد: بنابراين اماكني از شهر از داروخانه خالي مي شود و اماكني پر تر مي شود . اگر راي شوراي رقابت اجرايي شود اين اتفاق مي افتد.
مديركل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو تصريح كرد: معاونان غذا و دارو به عنوان مجريان، هنگامي حق دارند راي شوراي رقابت را اجرا كنند كه وزير بهداشت اين آيين نامه را امضا كند. هنوز آيين نامه اي تغيير نكرده و آيين نامه قبلي در مورد تاسيس داروخانه اجرا مي شود.
اجتمام**9185**1569**
مصاحبه كننده: سادات حسيني خواه **انتشار: علي حبيبي
*براي آگاهي از آخرين اخبار اجتماعي و حوادث ايران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعي ايرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej

سرخط اخبار جامعه