خرید تضمینی 335 هزار تن گندم در خراسان رضوی

مشهد- ایرنا- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد كشاورزی خراسان رضوی گفت: ظرف نیمه اردیبهشت گذشته تا 16 تیر ماه جاری 335 هزار تن گندم تولیدی كشاورزان این استان به صورت تضمینی خریداری شده است.

نجفقلی صالحی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس مصوبه دولت نرخ خرید تضمینی گندم به ازاء هر كیلوگرم محصول 13 هزار ریال است و كار خرید آن در خراسان رضوی همچنان ادامه دارد.
وی پیش بینی كرد حجم خرید تضمینی این محصول در خراسان رضوی طی سال زراعی جاری به 450 هزار تن برسد. این استان پارسال رتبه هفتم كشو را در خرید تضمینی گندم كسب كرد.
معاون سازمان جهاد كشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: تا تاریخ 31 خرداد گذشته 50 درصد از بهای مبلغ خرید تضمینی گندم به كشاورزان در این استان پرداخت شده است.
وی همچنین گفت: ظرفیت تولید گندم در خراسان رضوی 700 هزار تن در سال است كه بسته به شرایط اقلیمی، میزان و پراكنش بارندگی ممكن است این میزان دچار افزایش یا كاهش شود.
165 هزار هكتار مزرعه امسال در خراسان رضوی زیر كشت گندم رفت كه بخاطر اجرای كشت جایگزین این عرصه در مقایسه با پارسال 10 هزار هكتار كمتر است اما حجم تولید كاهش نداشته است. در قالب اجرای طرح كشت محصول جایگزین كلزا به جای گندم كاشته شده است.
پارسال 607 هزار تن گندم در خراسان رضوی تحویل دولت شد.
خبرنگار: آرزو جاودانی **انتشاردهنده: حسین كریم زاده
7496/1858