دستگيري معترضان در تجمع گروهي نژادپرست در ويرجينياي آمريكا

نيويورك - ايرنا - پليس ويرجينياي آمريكا در تجمع گروه نژادپرست «كوكلوس كلان» و راهپيمايي همزمان گروه هاي مدافع ‏حقوق سياه پوستان، چند نفر از معترضان را بازداشت كرد.‏

سي ان ان گزارش داد گروه كوكلوس كلان كه روز شنبه براي اعتراض به برچيدن مجسمه يكي از نمادهاي ‏دوره برده داري دست به تجمع زده بودند با چند گروه از مخالفان نژادپرستي درگير شدند.‏ به دنبال مداخله پليس ويرجينيا، چند نفر از معترضان بازداشت شدند.‏
گروه كوكلوس كلان به برچيدن مجسمه «ژنرال لي» از فرماندهان نيروهاي كانفدرت (ايالات موتلفه آمريكا) حامي برده داري در دوران جنگ هاي داخلي ‏آمريكا اعتراض داشتند.‏
تجمع اين گروه نژادپرست و ضد سياه پوستان، با مجوز مقام هاي ويرجينيا و تحت حمايت كامل پليس آمريكا برگزار شد.‏
نهادهاي حقوق بشر دولت آمريكا را به عدم تلاش براي از بين بردن تبعيض نژادي در اين كشور متهم كرده اند.‏
از هنگام روي كار آمدن ترامپ، فعاليت هاي نژادپرستانه عليه سياه پوستان و رنگين پوستان افزايش پيدا كرده است.‏
طرفداران گروه كوكلوس در سراسر آمريكا فعال هستند. آنها به برتري نژاد سفيد باور داشته و عليه رنگين پوستان اين كشور ‏فعاليت مي كند. ‏
اين گروه كه سابقه تشكيل آن به دوران جنگ داخلي آمريكا بر مي گردد، مرتكب خشونت عليه سياه پوستان شده و در قتل ‏مالكوم ايكس از رهبران مهم سياهپوستان آمريكا دست داشتند.‏
اروپام**م.ع.‏**انتشار: زهرا هژبري