قرارداد استقرار آزمایشگاه روان شناسی و فیزیولوژی نمادین امضا شد

تهران - ایرنا - مراسم رونمایی و امضای نمادین قرارداد استقرار آزمایشگاه روانشناسی و فیزیولوژی امروز - یكشنبه - بین شركت تولید و توسعه انرژی اتمی و دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، این قرارداد در هشت مرحله و در بازه زمانی 36 ماه با مشاركت دانشگاه شهید بهشتی و منابع انسانی نیروگاه اتمی بوشهر اجرایی می شود.
قرارداد استقرار آزمایشگاه روانشناسی و فیزیولوژی 10 سال بوده و بر اساس آن همكاری در قالب فعالیت های پشتیبانی، علمی و فنی ادامه خواهد داشت.
تامین استانداردها و الزامات روانشناختی مورد نیاز برای مشاغل بر اساس قابلیت ها و دیگران مورد نیاز مشاغل نیروگاه اتمی بوشهر، ایجاد رضایت شغلی انگیزشی در كاركنان، كاهش میزان خطا و دوباره كاری و هزینه سازی از اهداف این قرارداد است.
افزایش میزان دقت در آموزش مورد نیاز كاركنان، رعایت اصل شایستگی و كمك به توسعه عدالت سازمانی، امكان ارزیابی و نگهداشت علمی و حرفه ای كاركنان و توسعه بهبود و سطح توانایی شغلی كاركنان از دیگر اهداف این قرارداد است.
این مراسم با حضور روسا، مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه و جمعی از مدیران سازمان و شركت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر برگزار شد.
سیام**2021**1336 داود مرادپور**انتشار:مهرنوش خانزائی