بهبود كيفي محصول گندم سال زراعي جاري در چهارمحال و بختياري

شهركرد- ايرنا- معاون بهبود گياهي سازمان جهادكشاورزي چهارمحال و بختياري از بهبود كيفيت و كاهش افت محصول گندم توليدي در سال زراعي جاري خبر داد.

حميد رضا دانش شهركي روز يكشنبه در گفت وگو با ايرنا از توليد بيش از 112 هزار تن محصول گندم در اين استان خبر داد و افزود: با پيش بيني هاي انجام شده امسال افزون بر 70 هزار تن گندم مرغوب مازاد بر مصرف از بهره برداران بصورت تضميني خريداري خواهد شد.
وي بارش هاي بهاري، مبارزه گسترده با افت سن گندم، برگزاري مستمر برنامه آموزش و ترويج اصولي براي كشاورزان را عمده دلايل افزايش كيفيت اين محصول پرمصرف دانست.
معاون بهبود گياهي سازمان جهادكشاورزي چهارمحال و بختياري، تعداد مراكز خريد محصول گندم مازاد بر مصرف استان را 43 مركز عنوان كرد و تصريح كرد: با برنامه ريزي انجام شده بهاي هركيلوگرم محصول گندم مرغوب 13هزار ريال قيمت گذاري شده است.
دانش شهركي از واريز نيمي از وجه محصول گندم خريداري شده توسط اتحاديه هاي تعاون روستايي در كمتر از 10 روز خبر داد و گفت: طلب حساب گندمكاران با انجام فرايند عيارسنجي و تحويل تا پايان نيمه نخست سال جاري پرداخت خواهد شد.
به گزارش ايرنا، افزون بر 60 هزار هكتار از مزارع چهارمحال و بختياري به زير كشت گندم و 22 هزارهكتار نيز زير كشت جو قرارگرفته است كه پيش بيني مي شود امسال 112هزارتن محصول گندم و 40 هزارتن نيز محصول جو برداشت شود.
خبرنگار:مرتضي شاهوردي**انتشار: جهانبخش صفري
6199/6021