تحقق اقتصاد مقاومتي به نشاط اجتماعي نياز دارد

كرج-ايرنا- مدير كل سازمان بهزيستي البرز گفت كه براي تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتي، توليد، اشتغال بايد ابتدا نشاط اجتماعي را در كشور ايجاد كرد.

به گزارش ايرنا، داريوش بيات نژاد روز پنجشنبه در نشست اشتغال، آموزش و آسيب هاي اجتماعي با محوريت زنان در كرج با حضور رئيس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، افزود: مهم ترين چالش در كشور ما مشكلات فرهنگي است،دومين كشور غمگين دنيا هستيم كه اين مساله ريشه در مشكلات فرهنگي دارد، در غير اينصورت كشوري كه روي گنج نشسته دليلي براي غمگين بودن ندارد.
وي اضافه كرد: يكي از موارد اقتصاد مقاومتي اين است كه افراد جامعه بايد توانمند باشند، فردي كه افسرده است و اميد زندگي اش به حداقل رسيده چگونه مي تواند توانمند شود و در راستاي اقتصاد مقاومتي قدم بردارد.
بيات نژاد ادامه داد: هزاران ايده و طرح در كشور ما وجود دارد كه مي توان با استفاده از اين ايده ها جامعه را به سمت نشاط اجتماعي پيش برد، انتظار ما از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي اين است كه راهكارهايي با هدف افزايش نشاط اجتماعي در نظر داشته باشند.
وي در ادامه به ضرورت توسعه گردشگري و ميراث فرهنگي كشور اشاره كرد و گفت: در جاي جاي اين كشور شاهد ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هستيم و كشور ما در اين زمينه بسيار غني است، اما بايد زير ساخت هاي آن با هدف اشتغال پايدار و توسعه همه جانبه فراهم شود.
مدير كل بهزيستي البرز در بخش ديگري از سخنان خود به اشتغال مددجويان و بحث تسهيلات بانكي اشاره و اظهار داشت: يكي از چالش هاي اشتغال به خصوص اشتغال مددجويان در تسهيلات بانكي بحث ضمانت است،ازنمايندگان مجلس تقاضا داريم تا در اين خصوص مصوبه اي صادرتا يارانه اين مددجويان از سوي بانك ها به عنوان همان ضمانت دريافت شود كه اين مساله هيچ گونه عوارضي براي دولت و بانك ها ندارد.
بيات نژاد همراهي سازمان هاي مردم نهاد را يكي ديگر از راهكارها به منظور افزايش اشتغال به خصوص براي مددجويان تحت پوشش عنوان و گفت: در صورتي كه همراهي سازمان هاي مردم نهاد وجود داشته باشد بسيار مي توان كار كرد .
7414/1535خبرنگار:وحيده عسكري**انتشار دهنده:داريوش غفاري