چاره جويي احتمال رانش بخشي از اراضي پيرامون آزاد راه تهران - شمال

نوشهر- ايرنا - مسير 23 كيلومتري مرزن آباد - چالوس به عنوان قطعه 4 آزاد راه تهران - شمال با اينكه حدود چهار سال از بهره برداري آن مي گذرد اما به گفته برخي از كارشناسان احتمال است بخشي از اراضي ملي در ضلع جنوبي اين مسير در آينده درگير رانش شود.

به گزارش ايرنا ، اين قطعه از آزاد راه در فروردين سال 92 در اقدامي شتابزده و بدون در نظرگرفتن نكات ايمني از سوي رئيس دولت وقت به بهره برداري رسيد كه در پي آن متاسفانه بارها اين مسير ارتباطي به علت عدم پيش بيني كانال هاي جمع آوري روان آب به هنگام بارندگي دچار ريزش و رانش و در نهايت بسته شدن اين مسير پرتردد مي شد.
چنين حوادثي متاسفانه گرفتاري هاي فراواني هم براي ساكنان 12 روستاي ضلع جنوبي اين آزاد راه ايجاد كرد به گونه اي كه امروز بيشتر روستائيان اين منطقه نگران جاري شدن سيل ،‌ريزش و رانش زمين در اين منطقه هستند.
با شكل گيري دولت يازدهم هرچند اقدامات خوبي و آن اينكه نزديك به 800 ميليارد ريال براي ايمن سازي اين مسير با پيشرفت فيزيكي حدود 80 درصدي هزينه شد اما كماكان روستائيان ضلع جنوبي اين بزرگراه نگران وقوع ريزش و رانش دراين منطقه هستند.
آمارهاي منابع رسمي نشان مي دهد كه حدود 800 هكتار از اراضي ملي ضلع جنوبي اين آزاد راه درگير رانش ، ريزش و لغزش است و ضرورت دارد تا مسئولان ذيربط در بعد پيشگيري و جبران خسارت هاي احتمالي ناشي از بروز چنين حوادثي دراين حوزه تدابيري بينديشند.
كارشناس ارشد اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران - نوشهر روز چهارشنبه در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت :‌ گستره زيادي از اراضي ملي ضلع جنوبي قطعه 4 آزاد راه تهران - شمال در مسير مرزن آباد - چالوس تا ايستگاه عوارضي با پديده اي مانند حركت زمين مواجه است.
مسعود ياور طلب افزود : وجود تشكيلات ناپايدار زمين شناسي ، روان آب هاي سطحي ، زيرزميني ، سطوح شيبدار ، افزايش بارسطحي ( ساخت وسازهاي فني و احداث باغات ) و نيز فاضلاب هاي روستايي از علت هاي ناپايداري ها و درپي آن بروز پديده ريزش ،‌رانش و لغزش زمين در اين منطقه است.
وي افزود :‌ وجود لكه هاي فاقد پوشش گياهي در گستره اين ميزان اراضي ملي ضلع جنوبي اين آزاد راه هم نشان از آن دارد كه دچار افتادگي و درپي آن حركت زمين شده است.
كارشناس ارشد اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران - نوشهر گفت :‌ دراين ميان وضعيت حدود پنج هكتار از اراضي ملي حوالي روستاي سينوا چشمه و اكبرآباد بخش مركزي چالوس بحراني تراست.
ياورطلب افزود :‌ يكي از مهم ترين راهكارها در بعد پيشگيري با بروز چنين پديده اي مطالعات رفتارسنجي به شيوه هاي علمي است كه هم اكنون در دستوركار اين اداره كل قرار گرفته است.
به گفته او ، هم اينك طرح مطالعاتي رفتارسنجي به گستره حدود 70 هكتار از عرصه ملي پيرامون سينوا چشمه حاشيه اين قطعه از آزاد راه به شيوه هاي علمي به ثبت رسيده است.
كارشناس ارشد اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران - نوشهر گفت :‌ براي برخورد با پديده زمين لغزش به شيوه هاي علمي مطالعات رفتارسنجي ، پايدارسازي و اجرا انجام مي گيرد.
ياورطلب ، انجام مشاهدات ماهواره اي با بهره گيري از گيرنده هاي ماهواره اي GPS دو فركانسه(درحد ميليمتر) و درنهايت تهيه گزارش فني مشاهدات شامل ميزان جابجايي مسطح و ارتفاعي – سرعت جابجايي و نقشه جابجايي زمين لغزش به عنوان مهم ترين اقداماتي دانست كه در طرح مطالعات رفتارسنجي و در فاز بعدي پايداري سازي انجام مي گيرد.
به گفته اين كارشناس ،‌ هم اكنون پنج ايستگاه مبناي رفتار سنجي زمين لغزشي شامل ايستگاههاي مبنا و مشاهده اي درخارج از توده درمكانهايي كه زمين ثابت و حركت ندارد، بنا شده است .
ايستگاههاي مشاهده اي در داخل توده لغزشي بمنظور ثبت مقدار- جهت و سرعت جابجايي توده لغزشي ساخته مي شود وچگونگي پراكنش و تعداد ايستگاههاي مشاهده اي درهرپروژه متفاوت است.
كارشناس ارشد اداره كل منابع طبيعي و آبخيز داري مازندران - نوشهر گفت :‌ پس از دريافت اين داده ها در مرحله پايدار سازي نسبت به زهكشي- سنگ چين-احداث ديوار حائل وزني و با از طريق بيولوژيك ( براساس داه هاي مطالعات پايدارسازي و بشكل نقطه اي و متناسب با وضعيت عرصه) مانند نهالكاري دراين منطقه اقدام خواهد شد .
مدير طرح قطعه چهارم آزادراه تهران - شمال روز چهارشنبه در گفت و گوي تلفني به خبرنگار ايرنا گفت :‌ تمام پيش بيني هاي لازم با هدف پيشگيري از هرگونه حوادث احتمالي مانند ريزش و رانش زمين و درپي آن آسيب هاي وارده به اين آزاد راه دراين منطقه صورت گرفته است.
محمدقاسم محمد كريمي افزود :‌ خوشبختانه دراين دولت حدود 500 ميليارد ريال براي ايمن سازي اين مسير صورت گرفته به نحوي كه بايد گفت كارهاي خوبي مانند ايجاد تعدادي ترانشه به منظور پايداري كامل ايمني ، ساخت ديواره هاي حائل و نصب تعداد زيادي گالري صورت گرفته است.
وي اظهارداشت :‌اينكه چنين احتمالي وجود دارد اراضي ملي در مناطق بالادست واقع در ضلع جنوبي آن با پديده اي مانند رانش و ريزش مواجه شود نمي توان نظر داد ولي با اين حال هرگونه اتفاقي دراين حوزه رخ دهد به يقين آسيبي به آزاد راه وارد نخواهد كرد و جاي نگراني نيست.
خبرنگار: مهراب زكي پور كينجي **انتشار دهنده: سيد محسن حسن نيا
7078/1899

سرخط اخبار استان‌ها