شبكه فاضلاب بندرعباس ظرفيت جمع آوري روان آب هاي سطحي را ندارد

بندرعباس- ايرنا- مديرعامل شركت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: سيستم شبكه جمع آوري فاضلاب شهر بندر عباس همانند اكثر شهرهاي كشور به منظور جمع آوري فاضلاب خانگي طراحي و اجرا شده و ظرفيت جمع آوري آبهاي سطحي را ندارد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، امين قصمي دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: كنترل تخليه غيرمجاز فاضلاب هاي خام بهداشتي و صنعتي تاسيسات و مراكز مستقر در حاشيه ساحل بندرعباس در حيطه اختيارات اين شركت نيست.
وي ادامه داد: بيشتر روان آب هاي سطحي و فاضلاب هاي خام خانگي در بندرعباس از محله هاي چاهستاني ها، آيت الله غفاري و شمال درخت سبز وارد خور گورسوزان و دريا مي شود كه در اين محلات اجراي طرح تفصيلي و اصلاح بافت هاي فرسوده جهت اجراي طرح فاضلاب بسيار ضروري است.
به گفته قصمي، فاضلاب محلات بدون معابر مناسب كه اجراي شبكه فاضلاب در آنجا ممكن نيست، در مسير حركت به سمت دريا در بستر خور گور سوزان توسط آلاينده هاي مختلف از جمله زباله هاي انباشته شده شهري و رواناب هاي سطحي، دستخوش تغييرات نامطلوب در ورودي به دريا مي شود .
اين مسئول تصريح كرد: اجراي طرح فاضلاب در اين محلات مستلزم همكاري و مساعدت دستگاه هاي ذيربط از جمله شهرداري ، راه و شهر سازي و همچنين نيازمند حضور موثر و اعمال نقش نظارتي شوراي اسلامي شهر بندرعباس بر تمامي دستگاه هاي ذيربط است.
وي خاطرنشان كرد: در مواقع بارندگي به دليل نبود شبكه جمع آوري آبهاي سطحي، روان آب ها به منهول هاي فاضلاب هدايت مي شود و هر ساله سبب تحميل هزينه هاي گزاف و اخلال جدي در روند جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر بندرعباس مي شود.
مديرعامل آبفاي هرمزگان گفت: با وجود تخصيص نيافتن اعتبارات كافي جهت تكميل و اصلاح تاسيسات جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر بندرعباس، در حال حاضر700 كيلومتر از شبكه فاضلاب شهر بندرعباس اجرا شده و 84 درصد از جمعيت اين شهر از شبكه فاضلاب بهره مندند.
قصمي افزود: اين شركت به منظور تكميل اجراي طرح فاضلاب و ارتقاء تصفيه خانه فاضلاب شهر بندرعباس ، از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي و انعقاد قرارداد بيع متقابل به مبلغ 2500 ميليارد ريال نسبت به واگذاري پساب اقدام كرده است.
وي بيان داشت: فاضلاب جمع آوري شده از قسمت هاي تحت پوشش شبكه شهري فاضلاب پس از انجام عمليات فيزيكي و بيولوژيكي و گندزدايي به روش لجن فعال تصفيه شده و پساب حاصل با داشتن كيفيت مطلوب و مطابق با استانداردهاي زيست محيطي از تصفيه خانه خارج و از طريق خط لوله به موازات خور گور سوزان به دريا به عنوان منبع پذيرنده آب وارد مي شود.
لازم به ذكر است، مدير كل محيط زيست هرمزگان 16 خردادماه امسال در نشستي خبري بيان داشت: ميزان پساب ورودي از تصفيه خانه ها به آب هاي ساحلي بندرعباس روزانه 68هزار مترمكعب است و نزديك به 15هزار مترمكعب فاضلاب تصفيه نشده، از شهرك هديش و محلات حاشيه اي، وارد آب هاي ساحلي مركز اين استان مي شود.
مجيد وفادار افزود: آلودگي ميكروبي پساب خروجي تصفيه خانه هاي بندرعباس بالاتر از حد مجاز است و گزارش كارشناسي آن ، ارديبهشت امسال جهت تصميم گيري براي دادستان بندرعباس ارسال شد.
وي با اشاره به فعاليت كميته پايش شناگاه هاي ساحلي به رياست معاون سياسي امنيتي استاندار هرمزگان اظهار داشت: تاكنون 230مورد پايش شناگاه هاي ساحلي انجام شده و اين كميته بايد در سواحل آلوده به مردم هشدار دهد تا از شنا خودداري كنند.
7198/2094
خبرنگار: فاطمه حسيني انتشاردهنده: هومن محمدكرمي