ايجاد تغييراتي در پديده پراكندگي نور با درخشان ترين نور جهان

تهران- ايرنا- فيزيكدانان آمريكايي با استفاده از درخشان ترين نوري كه تاكنون در زمين توليد شده است، تغييرات اساسي در پديده پراكندگي نور كه براي قابل رويت شدن اشيا ضروري است، ايجاد كردند.

به گزارش روز سه شنبه گروه علمي ايرنا از پايگاه اينترنتي ساينس ديلي، در شرايط معمولي زماني كه نور چراغ يا خورشيد به سطحي برخورد مي كند، پديده پراكندگي نور، سبب رويت اشيا مي شود.
فيزيكدانان دانشگاه نبراسكا-لينكلن در آمريكا با استفاده از ليزري (درخشان ترين نوري كه تاكنون در زمين ايجاد شده است) كه درخشندگي آن يك ميليارد برابر بيشتر از درخشندگي نور سطح خورشيد است، تغييراتي را در پديده پراكندگي نور مشاهده كردند.
اين تغييرات سبب توليد پالس هاي منحصر به فرد اشعه ايكس با پتانسيل رويت تصاوير با وضوح بسيار بالا مي شوند كه در امور پزشكي، مهندسي و امنيتي قابل استفاده است.
يافته هاي اين محققان كه در شماره 26 ژوئن مجله Nature Photonics منتشر شده است، آزمايش هايي راكه در آينده با استفاده از ليزرهاي با شدت بالا انجام مي شوند نيز تحت الشعاع قرار خواهند داد.
محققان آزمايشگاه نور شديد دانشگاه نبراسكا-لينكلن در اين مطالعه ليزر Diocles را بر الكترون هاي معلق هليوم تاباندند تا چگونگي پراكندگي فوتون هاي ليزر را از يك الكترون منفرد اندازه بگيرند.
آنان مشاهده كردند كه فوتون ها و الكترون ها رفتار بسيار متفاوتي نسبت به شرايط معمول داشتند به طوري كه حدود هزار فوتون در يك زمان واحد از يك الكترون جدا و پراكنده شد.
اين در حالي است كه محققان پيش از اين در آزمايش هاي مبتني بر ليزر موفق شده بودند تنها چند فوتون را از يك الكترون پراكنده سازند.
محققان همچنين مشاهده كردند كه در شدت هاي فوق بالاي توليدشده توسط اين ليزر، فوتون ها و الكترون ها رفتار بسيار متفاوتي نشان مي دهند.
آنان متوجه شدند كه اين نور فوق العاده روشن، تغييرات اساسي در پديده پراكندگي كه براي قابل رويت شدن اشيا ضروري است، ايجاد مي كند.
علمي**2038**1834
مترجم: درنا محمديان ** انتشار: ناهيد شفيعي
براي اطلاع از اخبار متنوع علمي و فناوري، با كانال علمي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
irnaelm@
https://telegram.me