بروجردی:‌ طرح مقابله با اقدام های آمریكا در كمیسیون امنیت ملی مجلس نهایی شده است

تهران - ایرنا - رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح مقابله با اقدام های ماجراجویانه و تروریستی آمریكا در منطقه در این كمیسیون خبر داد و گفت: در این طرح الزام هایی برای دولت در نظر گرفته شده و دولت مكلف به اجرای آن است.

به گزارش روزسه شنبه ایرنا از خانه ملت، «علاءالدین بروجردی» اظهار داشت: این طرح آماده شده است و بلافاصله بعد از تعطیلات، به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
وی با بیان اینكه طرح تهیه شده در كمیسیون، عكس العمل مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت ایران در قبال اقدام های اخیر كنگره آمریكا در وضع تحریم های جدید است، اظهار كرد: در جهت دفاع از منافع ملی، این طرح عرض اندام قدرتمندانه جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدام اخیر كنگره آمریكا است.
رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره مختار بودن یا ملزم بودن دولت به اجرای طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریكا در منطقه، گفت: در این طرح الزاماتی برای دولت در نظر گرفته شده و دولت مكلف به اجرای آن است.
سیام**6084**1561** تنظیم:‌امیر خان زاده**انتشار:مژگان توانا