افزايش تعداد پروازهاي فرودگاه بين المللي بندرعباس

بندرعباس - ايرنا - مدير كل فرودگاه هاي هرمزگان گفت: با اضافه شدن پرواز به سه مسير تعداد پروازهاي فرودگاه بين المللي بندرعباس از 236 پرواز به 248 پرواز در هفته مي رسد.

محمود اماني بني شنبه به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اين افزايش پروازي براي اجرا از عيد فطر برنامه ريزي شده در مسيرهاي بندرعباس - تهران، بندرعباس - يزد و بندرعباس – كيش و برعكس توسط شركت هاي هواپيمائي آسمان ، نفت و آتا انجام مي شود.
وي ادامه داد: تعداد پروازهاي مسير بندرعباس - تهران و برعكس از 48 پرواز به 55 پرواز، پروازهاي مسير بندرعباس - يزد از يك به سه و بندرعباس - كيش از هشت به 11 پرواز در هفته مي رسد.
مديركل فرودگاه هاي هرمزگان افزود: آمادگي افزايش مسيرهاي پروازي به مقاصد جديد در صورت وجود تقاضا وجود دارد.
فرودگاه بين المللي بندرعباس با روزانه 38 سورتي پرواز رفت و برگشت بيشترين تعداد پروازها را در هرمزگان به خود اختصاص داده و با اضافه شدن مسير كرمانشاه تعداد مسيرهاي پروازي اين فرودگاه به 17 مسير پروازي افزايش يافته است.
فرودگاه بين المللي بندرعباس داراي پرواز به مقاصد آبادان، تهران، شيراز، اصفهان، تبريز، يزد، رشت، كرمانشاه، اهواز، مشهد، چابهار، ساري، كيش، ابوموسي، سيري و دبي است.
اين استان داراي 13 فرودگاه است كه از اين تعداد تنها 6 فرودگاه در تملك و مورد استفاده شركت فرودگاه ها قرار دارد.
سه فرودگاه شامل بندرعباس ، بندرلنگه و ابوموسي از 6 فرودگاه ياد شده عملياتي بوده و سه فرودگاه پارسيان ، بستك و ميناب به دليل نداشتن ديوارهاي حفاظتي غيرعملياتي هستند.
3219/6048
خبرنگار: عزت الله معمارباشي ** انتشار دهنده: خليل تنيده