طرح بيمه درماني ترامپ جان هزاران آمريكايي را به خطر خواهد انداخت

نيويورك - ايرنا - «برني سندرز» سناتور برجسته مخالف دولت در كنگره آمريكا، طرح بيمه درماني ترامپ را «وحشيانه» ‏توصيف كرد و گفت: با افزايش هزينه حق بيمه و خرج درمان، جان هزاران نفر از شهروندان ايالات متحده به خطر خواهد افتاد.‏

به گزارش ايرنا، سناتور سندرز كه روز پنجشنبه با تلويزيون «سي ان ان» آمريكا گفتگو مي كرد، به شدت از طرح بيمه درماني ‏ترامپ انتقاد كرد و گفت: اين بدترين طرح قانوني است كه در تمام عمرم ديده ام.‏
سندرز تصريح كرد: اگر شما 23 ميليون نفر را از بيمه درماني محروم كنيد و هشتصد ميليون دلار از بودجه درماني (موسوم به ‏مديكر) بكاهيد؛ شك نكنيد كه هزاران آمريكايي جان خود را از دست خواهند داد.‏
وي افزود: اگر شما بيماري داريد و پول نداريد كه درمان شويد يا اينكه از درمان مناسب برخوردار شويد، در نتيجه يا خواهيد ‏مرد يا اينكه سال ها رنج خواهيد كشيد.‏
سندرز گفت: با كاهش بودجه درمان، مي خواهند 500 ميليون دلار از ميزان ماليات 2 درصد مرفه و شركت هاي بزرگ و ‏كمپاني هاي داروسازي بكاهند. اين كار وحشيانه است. اين كار اليگارشي (حكومت گروه اندك) ثروتمندان است.‏
اخيرا مجلس نمايندگان آمريكا كه اكثريت آن در كنترل جمهوريخواهان است به طرح ترامپ براي لغو طرح بيمه درماني باراك ‏اوباما راي داد‎.‎
از بيمه درماني اوباما، موسوم به «اوباما كر» به عنوان يكي از مهمترين دستاوردهاي داخلي رئيس جمهوري پيشين آمريكا ياد مي ‏شود. اوباما كر در سال 2010 ميلادي تصويب شد و از سال 2014 در سراسر آمريكا اجرايي شد.‏
‏اين طرح تا حدودي توانست انحصار شركت هاي بيمه را شكسته و بيمه درماني را در اختيار اقشار وسيعتري قرار دهد. ‏
در صورت تصويب طرح بيمه درماني ترامپ در مجلس سناي آمريكا، ميليون ها آمريكايي بيمه درماني فعلي خود را از دست ‏خواهند داد. پيش بيني مي شود كه با طرح جديد، قيمت بيمه درماني در آمريكا افزايش چشمگيري يابد كه فشار اقتصادي بالايي به ‏طبقات كم درآمد وارد خواهد كرد.‏
بر اساس آمار دفتر محاسبات كنگره آمريكا، در صورت تصويب و اجراي طرح بيمه جايگزين جمهوري‌خواهان، 14 ميليون ‏شهروند آمريكايي در همان سال نخست از خدمات بيمه درماني كه اكنون دارند، محروم خواهند شد.‏
م.ع. انتشار دهنده: هادي افتخاري ‏