صرفه‌جويي 3.5 ميليارد توماني انرژي برق با تعطيلي پنجشنبه‌ها در ادارات سمنان

سمنان- ايرنا- مدير عامل شركت توزيع برق استان سمنان گفت: با تعطيلي دستگاه هاي اجرايي استان در روزهاي پنجشنبه 2.3 مگاوات ساعت انرژي الكتريكي به ارزش 3.5 ميليارد تومان صرفه‌جويي مي شود.

سيد محمد موسوي زاده روز پنجشنبه در نشست شوراي مديريت بحران استان سمنان در سالن مديريت بحران استانداري، افزود: در شرايط عادي دستگاه هاي اجرايي استان سمنان 31 مگاوات ساعات انرژي الكتريكي مصرف مي كنند كه با تعطيلي روزهاي پنجشنبه اين ميزان به 28.7 مگاوات ساعت كاهش مي يابد.
وي تاكيد كرد: اين ميزان صرفه جويي به صورت حداقلي محاسبه شده است و با احتساب ديگر موارد مصرف انرژي برق، حدود 10 مگاوات ساعت انرژي الكتريكي كاهش مي يابد.
مديرعامل شركت توزيع برق سمنان اضافه كرد: اين ميزان صرفه جويي منوط به خارج كردن دستگاه هاي سرمايشي و به طور كلي وسايل الكتريكي از چرخه مصرف است و مديران دستگاه هاي اجرايي بايد براي انجام اين كار تعهد داشته باشند تا صرفه جويي بيشتري اتفاق بيفتد.
وي ادامه داد: واحدهاي صنعتي و كارخانه ها مي توانند از اين فرصت تعطيلي استفاده كنند و به توليد بپردازند و ميزان اشتغال خود را نيز افزايش دهند.
موسوي زاده گفت: سهم مصرف دستگاه هاي اجرايي استان سمنان از برق 9 درصد است و عمده ترين مصرف ادارات از انرژي برق مربوط به استفاده از دستگاه هاي سرمايشي به ميزان 40 درصد است.
وي افزود: درصد تلفات برق استان سمنان در سال 94 حدود 7.82 درصد بود كه اين ميزان به 7.979 درصد در سال 95 رسيد.
مديرعامل شركت توزيع برق سمنان، علل افزايش تلفات برق را كاهش 8.5 درصدي فروش انرژي برق به مشتركين مستقيم نسبت به سال گذشته و رشد سه درصدي مصرف انرژي در سال 95 نسبت به سال 94 اعلام كرد.
با اكثريت آراء مديران دستگاه هاي اجرايي استان سمنان در نشست شوراي مديريت بحران استان، فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي در تابستان 96 در روز پنجشنبه تعطيل شد.
صرفه جويي حدود 16 ليتر بر ثانيه آب و حدود 2.3 مگاوات ساعت انرژي برق، از پيش‌بيني‌هاي صرفه‌جويي انرژي در استان سمنان در صورت تعطيلي دستگاه هاي اجرايي در روزهاي پنجشنبه در تابستان 96 است، سهم مصرف دستگاه‌هاي اجرايي استان از انرژي برق 9 درصد است.
تعطيلي ادارات در روزهاي پنجشنبه با هدف صرفه جويي در مصرف آب و برق و ذخيره سازي انرژي براي روزهاي باقي مانده از تابستان 96 هم اكنون در پنج استان كشور در حال اجراست و به عنوان راهكاري براي مديريت انرژي اتخاذ شده است.
7341/6103 خبرنگار: خديجه سلطاني پور ** انتشاردهنده: مصطفي دهقان
براي آگاهي از تازه‌ترين اخبار و رويدادها در استان سمنان به نشاني IRNASEMNAN@ كانال اخبار ايرنا سمنان مراجعه كنيد.