طرح پرورش ماهيان خاوياري در هرمزگان با موفقيت انجام شد

بندرعباس- ايرنا - رئيس اداره آبزي پروري شيلات هرمزگان گفت: طرح آزمايشي پرورش ماهيان خاوياري در استان كه سال گذشته در 2 نقطه شهرستان حاجي آباد ذخيره سازي شده بود، با موفقيت انجام شد.

به گزارش ايرنا، كاظم قاسمي پور افشار چهارشنبه در بازديد از مناطق پرورش ماهيان خاوياري در شهرستان حاجي آباد افزود: شيلات هرمزگان سال گذشته حدود 500 بچه ماهي خاوياري از مركز شهيد مرجاني واقع در استان گلستان تامين كرد و در 2 نقطه از حاجي آباد (450 قطعه در روستاي طارم مزرعه كشاورزي دشت گل روئيه و 50 قطعه در باغي در حاشيه شهرستان حاجي آباد) رها سازي كرد كه پيشرفت خوبي داشته است.
وي بيان داشت: اين طرح در راستاي اهداف شيلات مبني بر مطالعه و بررسي و امكان سنجي پروش ماهيان خاوياري بمنظور استفاده بيشتروچند منظوره از منابع آب شهرستان هاي غيرساحلي استان، افزايش بهره وري و فعال سازي ظرفيت هاي جديد توسعه آبزي پروري استان، ايجاد تنوع گونه اي در پرورش آبزيان، توسعه آبزي پروري در مناطق دور از ساحل، افزايش توليد و مصرف گوشت آبزيان و بررسي امكان توليد خاويار در جنوب كشور صورت گرفت.
رئيس اداره آبزي پروري شيلات هرمزگان اظهاركرد: موفقيت در پروش ماهيان خاوياري كه تاكنون مختص شمال كشور بوده، آغاز مسيري بزرگ در راستاي توسعه اين صنعت در جنوب كشور و همچنين گامي مهم در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي، توليد و ايجاد اشتغال است.
گفتني است استان هرمزگان به دليل بهره مندي از موهبت هاي طبيعي فراوان، ظرفيت هاي مناسبي در زمينه صنعت آبزي پروري دارد و اين استان در تمامي محورهاي شيلاتي و بويژه بخش آبزي پروري از جمله ماهيان گرم آبي، ماهيان سرد آبي، پرورش ماهيان دريايي، ماهيان زينتي، پرورش ميگو و حتي ماهيان خاوياري فعاليت مطلوبي دارد.
7195/6048
خبرنگار: رقيه غلامي زاده**انتشار دهنده: خليل تنيده