۳۰ خرداد ۱۳۹۶،‏ ۱۶:۱۹
کد خبر: 82571792
۰ نفر
تشریفات گمركی صادرات كالا كاهش یافت

تهران ـ ایرنا ـ بخشنامه مهم گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص كاهش تشریفات صادرات كالا و تسهیلات جدید صادراتی برای اجرا به گمركات سراسر كشور ابلاغ شد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از تارنمای سازمان مزبور، «مسعود كرباسیان» رییس كل گمرك ایران در هفته های گذشته از برنامه جدید برای كاهش تشریفات گمركی صادرات كالا و ارائه تسهیلات جدید به صادركنندگان خبر داد و برای این منظور بخشنامه ای به گمركات برای اجرا ابلاغ شد.
بخشنامه جدید از 17 تیر ماه امسال شكل اجرایی خواهد داشت و گام مهمی پس از الكترونیكی شدن گمرك در حوزه صادرات به شمار می رود و توان این سازمان پس از تكمیل نظام الكترونیكی و هوشمند، افزایش قابل توجهی یافته و راه را برای پیاده سازی مدیریت هوشمند و سیستمی باز كرده است.
بخشنامه جدید گمرك به این شرح است:
1‏- مسیراظهارنامه های صادراتی درسه بخش كنترل سطح یك (سبز)، كنترل سطح دو (زرد) وكنترل سطح سه (قرمز) درسیستم انتخاب مسیر تعیین می شود.
2‏- واحدهای تولیدی درصورت تمایل می توانند در زمان اظهار محموله های صادراتی خود، موارد«ارزیابی در محل» را انتخاب كند. (انتخاب این گزینه به منزله درخواست سیستمی «ارزیابی در محل» است) تا در صورت تعیین مسیر كنترل سطح سه، عملیات ارزیابی، در محل انجام شود.
3‏- پیرامون اظهارنامه های صادراتی كه در كنترل سطح یك و كنترل سطح دو قرار گرفته و یا محموله های صادراتی متقاضی ارزیابی در محل كه در كنترل سطح سه قرار می گیرند، نیازی به ورود حامل ها به داخل گمرك مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه هایی كه گمرك مبدأ و مرز خروج یكسان باشد) و نیز نیازی به توزین در گمرك مبدأ (داخلی) نیست.
4‏- براساس سامانه جامع امورگمركی، فرآیندهای كارشناسی و ارزیابی ادغام و بررسی اظهارنامه ها در یك مرحله انجام می شود.
5‏- بررسی اسنادی اظهارنامه های كنترل سطح دو توسط گمرك مبدأ انجام می شود.
6‏- درباره حامل های مربوط به اظهار كالاهای كنترل سطح یك و كنترل سطح دو الزامی به الصاق پلمپ نیست.
7- غیراز اظهارنامه هایی كه درمسیر كنترل سطح سه قرار گرفته و در گمرك داخلی تشریفات گمركی آنها صورت می گیرد، در سایر موارد درب خروج گمركات مبدأ غیرفعال است.
8‏- برابر اظهارنامه های «ارزیابی در محل» كه در كنترل سطح سه قرار می گیرند، الصاق پلمپ و ثبت شماره آن توسط گمرك مبدأ صادرات انجام می شود.
9‏- برپایه اظهارنامه های صادراتی كه در كنترل سطح یك یا دو قرارگرفته و یا محموله های صادراتی متقاضی ارزیابی در محل كه در كنترل سطح سه قرار می گیرند، اطلاعات مربوط به حامل ها و بیجك ها باید توسط صاحب كالا یا اظهاركننده در سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی (EPL) ثبت می شود.
10- درباره كلیه محموله های صادراتی كه در گمركات داخلی اظهار می شوند و مطابق ضوابط جاری، صادرات آنها موكول به اخذ مجوز یا گواهی از سازمانهای همجوار است، سیستم تا وصول مجوز مورد نیاز، اجازه ثبت اطلاعات حامل را به صاحب كالا (اظهاركننده) نخواهد داد.
11‏- كالاهای مشمول كنترل سطح یك و كنترل سطح دو كه از گمركات مبدأ به گمركات مرزی ارسال می شود، به هرشكل كه از كشور خارج می شوند، الصاق پلمپ ،كنترل و بررسی كالابا اظهارنامه در مرز خروج صورت می پذیرد ودر خصوص كالاهای مشمول كنترل سطح سه نیز طبق مقررات مربوطه اقدام می شود.
12‏- چنانچه هرگونه مغایرت در اطلاعات مندرج در اظهارنامه های صادراتی كشف شود، ویرایش اطلاعات اظهارنامه پس از بررسی و تأیید طبق مقررات توسط گمرك مرز خروج، در همان گمرك مرزی قابل انجام بوده و نیازی به بازگردانی اظهارنامه به گمرك مبدأ صادرات نیست.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9132**1559 **تنظیم: فرزانه سلامت بخش**انتشار: حسین عضدی فسا