ضايعات 25درصدي برنج در دو سوم از شاليكوبي هاي مازندران

ساري- ايرنا- معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي مازندران تعداد واحد هاي شاليكوبي هاي استان را 937واحد اعلام كرد و گفت: همچنان به دليل فرسوده بودن دو سوم اين كارخانه ها ،25درصد شالي در تبديل به برنج سفيد به صورت ضايعات از بين مي رود.

بر اساس آمار سازمان جهاد كشاورزي مازندران به دليل فناوري با قدمت حدود 70 ساله حدود 650واحد شاليكوبي استان ، همچنان 20 تا 25درصد شالي در اين فرايند به ضايعات تبديل مي شود.
به دليل فرسودگي و غير استاندارد بودن خط تبديل شاليكوبي ها ، شلتوك، دچار خسارات و ضايعات بالاي كيفي و كمي مي شود به صورتي كه ميزان برنج شكسته از دو برابر استاندارد بالاتر مي رود.
علاوه بر آن از اجزاء حاصله از تبديل شلتوك، از جمله : پوسته ،سبوس برنج ، برنج هاي خرد و شكسته شده نيز استفاده اقتصادي با ارزش افزوده بعمل نمي آيد.
عزيزالله شهيدي فر روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه برآوردها نشان مي دهد ميزان ضايعات در شاليكوبي هاي سنتي 20 تا 25 درصد است كه از ارزش كيفي كمتري برخوردار است ، افزود: تاكنون از 937 واحد شاليكوبي فعال در استان 300واحد نوسازي و به فناوري پيشرفته مجهز شدند.
وي با بيان اينكه ضايعات در شاليكوبي هاي پيشرفته به زير پنج درصد كاهش مي يابد ، ادامه داد: به دنبال اين هستيم تا پنج سال آينده 300 واحد شاليكوبي استان را نوسازي و بهسازي كنيم.
وي با اشاره به اينكه ظرفيت تبديل شاليكوبي هاي سنتي يك تن در ساعت است در حالي كه در واحدهاي مدرن 3 تن در ساعت انجام مي شود ،گفت: از آنجايي كه در سه سال گذشته تا كنون 80 درصد برداشت برنج به صورت مكانيزه وبا استفاده از كمباين هاي سرپا تراش صورت مي گيرد، و به دليل رطوبت بالاي شلتوك نياز به خشك شدن است، توسعه واحدهاي خشك كن عمودي يا گردشي در كنار توسعه و باز سازي شاليكو بي ها ضروري است.
وي گفت: بر اساس تصميم شوراي كشاورزي مازندران به هيچ عنوان مجوز ساخت و ايجاد صنايع شاليكوبي جديد را در استان صادر نخواهد شد و حمايت ها فقط براي نوسازي واحد هاي موجود است.
امسال 213هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي مازندران زير كشت برنج رفته است كه هم اكنون بخش عمده اي از شالي ها درمرحله ظهور خوشه قرار گرفتند.
دوره كاشت ، داشت و برداشت شالي در مازندران از زمان نشاء بسته به شرايط جوي 75 تا 90 روز است و شاليزارها نيز پس از مرحله نشاء تا به بار نشستن محصول به بيشترين ميزان آب نياز دارند.
مازندران با توليد سالانه 950 هزار تن برنج سفيد ،44درصد برنج مورد نياز كشور را تامين مي كند.
خبرنگار: سيد رضا هاشمي كروئي ** انتشار دهنده: سيد محسن حسن نيا
/1899/6990