كمك 450 ميليون ريالي خيران هشترودي به كودكان معلول ذهني و حركتي

مراغه - ايرنا - خيران هشترودي در جشن گلريزان به نفع كودكان معلول ذهني و حركتي زير 14 سال 450 ميليون ريال كمك كردند.

به گزارش ايرنا، منتخب شوراي پنجم تبريز در اين مراسم، نيكوكاري را سيره ارزشمند اهل بيت برشمرد و گفت: همراهي و همدلي مردم در قالب جشن هاي نيكوكاري نشان دهنده وجود روحيه حمايت از اقشارآسيب پذير جامعه در بين مردم است.
شكور اكبرنژاد احسان و توجه بيشتر به معلولان را از بركات انقلاب اسلامي برشمرد و افزود: نگاه جامعه به معلولان نبايد همراه با ترحم باشد.
وي با بيان اينكه نبايد ضعف ها را به رخ همديگر بكشيم گفت: اگر در كشور كاري دچار مشكل شده و پيشرفت نمي كند عامل آن عملكرد هاي ضعيف ماست زيرا نعمات فراواني در كشور وجود دارد كه بهره گيري درست از آنها مي توان بر تمامي مشكلات فائق شد.
مدير عامل مركز نگهداري معلولان ذهني و حركتي زير 14 سال نيز در اين مراسم از كمك نقدي و غيرنقدي بيش از 10 ميليارد ريالي خيران به اين مركز در سال گذشته خبر داد.
بهزاد رستمي با بيان اينكه تا 2 ماه آينده ساختمان جديد مركز نگهداري معلولان با استاندارد هاي روز دينا افتتاح خواهد شد گفت: زمين اهدايي اين مركز بيش از5 هزار متر مربع مساحت دارد و اولين كمك براي ساخت اين مركز از سوي ام الشهيد محمد حسين تباشيري به مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون ريال بود.
در اين جشن خيرين هشترودي 150 ميليون ريال كمك نقدي و 300 ميليون ريال كمك غير نقدي به مركز نگهداري معلولان ذهني زير 14 سال هشترود كمك كردند.
خبرنگار:جليل دين محمدي**انتشار:عيسي عطاپور**
3077/7486

سرخط اخبار استان‌ها