اخطار به اسكله هاي غيرمجاز در خوزستان/ تعيين مهلت 6 ماهه براي ساماندهي اسكله ها

اهواز - ايرنا - اسكله ها و كارگاه هاي شناورسازي غيرمجاز در سواحل و بنادر استان، براي استانداردسازي6 ماهه مهلت دارند، در غيراينصورت جمع آوري مي شوند.

به گزارش ايرنا كارگروه ساماندهي سواحل و بنادر خوزستان، شنبه در دومين نشست خود، صدور اخطار به اسكله ها و كارگاه هاي غيرمجاز شناورسازي در استان و مهلت 6 ماهه براي ساماندهي آنها را تصويب كرد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خوزستان در اين نشست گفت: از سوي اين كارگروه با اسكله هاي فعال و بدون مجوز همچنين كارگاه هاي ساخت شناور غيرمجاز مكاتبه مي شود تا وضعيت اين واحدها از نظر مالكيت و مجوز تعيين تكليف شود.
فرامند هاشمي زاده افزود: كارگروهي كارشناسي نيز براي اسكله هاي غيرفعال و متروكه تشكيل مي شود، كه در صورت امكان بتوان دوباره آنها را فعال كرد.
وي با اشاره به مصوبه دولت، براي تشكيل كارگروهي به منظور ساماندهي سواحل دريا از مرزهاي خليج فارس در استان خوزستان تا سيستان و بلوچستان اظهار كرد: در اين كارگروه مطالعات زيادي از جمله در زمينه ساماندهي مشاغل و ارتباط مردم با سواحل و بنادر و جلوگيري از قاچاق، سياست گذاري خواهد شد.

*فعاليت 140 اسكله در خوزستان
مديركل بنادر و دريانوردي خوزستان نيز در اين نشست گفت: در اين استان 195 اسكله وجود دارد كه 140 اسكله از آنها فعال و 36 اسكله غيرفعال هستند.
سعدالله عبداللهي با بيان اينكه 19 اسكله در استان نظامي و مابقي غيرنظامي هستند افزود: از ميان اسكله هاي فعال 131 اسكله داراي مجوز و مابقي فاقد مجوز هستند.
وي طول اسكله هاي غيرنظامي قابل پهلوگيري در استان را 18.2 كيلومتر عنوان كرد كه در خرمشهر، آبادان و بندرامام قرار دارند.
عبداللهي افزود: خرمشهر، آبادان، شادگان، بندرامام، ماهشهر و هنديجان شهرهاي ساحلي خوزستان به شمار مي روند و بخش عمده اي از خورها و سواحل استان قابل كشتيراني هستند.
وي با اشاره به مصوبه هيات وزيران در زمينه ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد در مبادلات مرزي گفت: نحوه جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز در سواحل و احداث اسكله جزو دستوركارهاي اين مصوبه است.
عبداللهي همچنين اظهار كرد: 33 واحد كشتي سازي و تعمير شناور در استان وجود دارد كه 13 واحد فعال و 20 واحد غيرفعال هستند.
وي با بيان اينكه بيشتر كارگاه هاي كشتي سازي در بهمنشير و كارون قراردارند، افزود: از كارگاه هاي فعال، 6 واحد داراي مجوز و هفت واحد بدون مجوز هستند.
عبداللهي تاكيد كرد: با اسكله هاي غيرمجاز مكاتبه و اخطاريه صادر مي شود و 6 ماه براي تعيين تكليف و ساماندهي آنها مهلت معين خواهد شد.
وي اضافه كرد: در صورتي كه فعاليت مجدد اين اسكله ها ممكن نبايد با هماهنگي دستگاه قضايي، جمع آوري مي شوند.
احمدرضا لاهيجان زاده مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان و مصطفي شبه معاون سازمان آب و برق نيز در اين جلسه اظهار كردند: تعدادي از اسكله هاي فعال، فاقد مجوز لازم از اين دستگاه ها هستند.

7151/6002
خبرنگار: نادره وائلي زاده**انتشار دهنده :كبري آقازري

سرخط اخبار استان‌ها