شهرداري گناباد 300 ميليارد ريال طلب معوقه دارد

گناباد-ايرنا- شهردار گناباد، بدهي معوقه بخش هاي مختلف دولتي و خصوصي به اين شهرداري بابت عوارض شهري را 300 ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: تسريع در پرداخت اين بدهي ها براي اجراي برنامه هاي شهري ضروري است.

علي تقوي روز شنبه در جريان بازديد از خبرگزاري جمهوري اسلامي دفتر گناباد افزود: از اين ميزان 280 ميليارد ريال مربوط به بدهي بخشهاي دولتي و 20 ميليارد ريال بدهي بخش خصوصي است.
وي ادامه داد: با مذاكرات انجام شده با وزرا و مسوولان سازمانهاي كشوري 53 ميليارد ريال از مجموع بدهي هاي ادارات به صورت اوراق سهام به شهرداري پرداخت مي شود.
وي خاطر نشان كرد: بخش اعظم درآمدهاي شهرداري به صورت خودگردان و از طريق عوارض تامين مي شود، به همين دليل تاخير در پرداخت بدهي موجب وقفه در انجام پروژه هاي عمراني شده و شهرداري را در روند خدمات رساني با تنگناهاي بسياري مواجه مي كند.
وي گفت: به دليل نبود طرح جامع و تفضيلي، زيرساختهاي شهري متناسب با ساز و كارهاي و نيازهاي شهري در گناباد شكل نگرفته است.
وي تصريح كرد: زيرساختها، كالبد و مبلمان شهري گناباد متناسب با طرح مدون و تفضيلي شهري شكل نگرفته و اين شهر از نظر عمليات توسعه شهري به بن بست رسيده است و با اين وجود توجه نداشتن به طرح جامع شهري، رشد نامتوازن و ايجاد و توسعه حاشيه نشيني در گناباد به همراه دارد.
وي گفت: ورودي هاي شهر گناباد متناسب با ظرفيت و صبغه تاريخي و فرهنگي اين شهر نيست و بايد بهبود يابند.
وي اظهار كرد: از مجموع يكهزار و 600 هكتار از وسعت شهر گناباد دو هزار هكتار را اراضي كشاورزي تشكيل مي دهد و اين مساله موجب پراكنده كاري و مشكلات بسيار در روند خدمات دهي به مردم شده است.
وي اضافه كرد: شهرها با وسعت مشابه گناباد 200 هزار نفر جمعيت دارند ولي در گناباد با اين گسترده شهري 45 هزار نفر ساكن هستند و با ابزار و امكانات كم و متناسب با اين جمعيت خدمات به شهروندان ارائه مي شود.
وي تصويب طرح جامع گردشگري گناباد در شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور در يك ماه گذشته را يادآور شد و گفت: گناباد به عنوان يكي از سه شهر داراي طرح جامع گردشگري در كشور است كه نيازهاي طرحهاي تفضيلي و جامع اين شهر را هم پوشش مي دهد.
تقوي اظهار كرد: طرح جامع گردشگري گناباد در مرحله واگذاري به مشاور قرار دارد و بر اساس آن كليه نيازهاي مورد نياز براي توسعه زيربنايي و خدمات شهري شامل گردشگري، خدماتي، بهداشتي و درماني، آموزشي، حمل و نقل و نظير آن همراه با عدالت محوري مورد توجه قرار مي گيرد.
وي تاكيد كرد: بايد احياي بوم گردي و توجه به ظرفيتهاي سنتي و تاريخي محور اصلي خدمات شهري و گردشگري گناباد قرار گيرد.
وي همچنين ضمن تاكيد بر اهميت اطلاع رساني و افزايش آگاهي هاي عمومي نسبت به خدمات شهري گفت: ايرنا به عنوان خبرگزاري رسمي كشور نقش مهمي در اين مساله بر عهده دارد و تاكنون به خوبي به وظيفه خطير خود در كشور، خراسان رضوي و گناباد عمل كرده است.
شهردار گناباد گفت: رسانه هاي ارتباط جمعي به عنوان بازوان مسئولان بايد ضمن افزايش روحيه فرهنگي و مشاركت پذيري در مردم و با نقدهاي منصفانه و پرهيز از تخريب در ارائه خدمات صادقانه به جامعه تلاش كنند.
شهردار گناباد در اين بازديد از نزديك در جريان اطلاع رساني خبرگزاري جمهوري اسلامي در سطح كشور، استان خراسان رضوي و دفتر گناباد قرار گرفت.
گناباد در فاصله 287 كيلومتري مشهد و جنوب استان خراسان رضوي واقع است.
7545/2095/6012 خبرنگار: فهيمه نعمتي شهري ** انتشار دهنده: علي حيدر شاه حسيني

سرخط اخبار استان‌ها