استفاده از كودهاي زيستي هزينه توليد محصولات كشاورزي را كاهش مي دهد

تهران - ايرنا - عضو هيات علمي بخش بيوتكنولوژي ميكروبي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي گفت: توليد كودهاي زيستي با فرمولاسيون مناسب مي تواند همراه با كودهاي شيميايي و دامي قابل استفاده باشد كه در كاهش هزينه هاي توليد موثر است.

به گزارش ايرنا از پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي، اكرم صادقي روز شنبه افزود: اسـتفاده گسترده از سـموم و كودهـاي شـيميايي در بخـش كشـاورزي كه تبعـات زيسـت محيطـي و مخاطـرات بهداشـتي بسـيار زيـادي را بـه همـراه دارد، ضرورت استفاده از كودها و سموم زيستي را بيش از پيش مورد توجه قرار داده است.
به گفته وي، به طوري كه ارزش بازار جهاني عوامـل كنترل زيسـتي در حـال حـاضر به حـدود 3.3 ميليـارد دلار رسيده كه سالانه 18.8 درصد هم رشد دارد.
به گفته وي، ارزش سالانه بازار جهاني كودهاي زيستي هم حدود 800 ميليون دلار برآورد شده است.
وي تصريح كرد: در اسناد بالادستي كشور ما هم بر توليـد و افزايـش مصرف كودهـاي زيسـتي و آلـي و همچنيـن عوامـل كنترل زيستي آفات، بيماري‌ها و علف‌هاي هرز تاكيد شده كه بر اين اساس پروژه‌هاي متعددي در زمينه توليد كود و سموم زيستي در دستور كار پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي قرار دارد.
وي تصريح كرد: محققان بخش بيوتكنولوژي ميكروبي پژوهشكده با توجه به حساسيت و ضرورت مضاعف كاهش مصرف كودها و سموم شيميايي در صيفي‌جاتي مثل خيار، گوجه فرنگي و فلفل دلمه‌اي كه به دليل تازه خوري بيش از ساير ارقام كشاورزي با مشكل بقاياي سموم و عوامل شيميايي بيماري زا مواجه هستند توليد كودهاي زيستي مورد استفاده در اين محصولات را در دستور كار قرار داده‌اند.
وي گفت: در توليد محصولات گوجه فرنگي و خيار كه بوته‌هاي آنها به طور معمول بين هشت تا 9 ماه در گلخانه محصول مي‌دهند، ناچارا از كود و سموم شيميايي زيادي استفاده مي‌شود. استفاده از كودهاي بيولوژيك مناسب و بومي مي‌تواند موجب افزايش حجم و وسعت ريشه و در نتيجه بالا بردن جذب مواد مغذي موجود در كود بويژه كودهاي دامي شود.
همچنين آنزيم‌هاي توليد شده توسط باكتري‌هاي مورد استفاده به هضم بهتر كودهاي آلي مانند كمپوست كمك مي‌كنند.
وي ادامه داد: در مجموع استفاده از كودهاي زيستي راندمان كودهاي شيميايي و دامي مورد استفاده در گلخانه را افزايش داده و در نتيجه ميزان مصرف آن‌ها و هزينه‌هاي اين نهاده‌ها را كاهش مي‌دهد.
به گفته وي، با توجه به اثرات ضد قارچي باكتري‌هاي موجود در كودهاي زيستي استفاده از آن كشاورزان را از مصرف بي رويه سموم شيميايي به عنوان عامل پيشگيري از بيماري گياه بي نياز خواهد كرد.
وي افزود: محققان پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي با جمع آوري و شناسايي 400 گونه باكتري بومي از گلخانه‌ها و مزارع صيفي‌جات كشور موفق به شناسايي انواع مختلفي از باكتري‌هاي القا كننده رشد گياهي و ممانعت كننده رشد بيمارگرهاي قارچي شدند.
وي يادآورشد: در مرحله نخست طرح 400 گونه باكتري مختلف از 29 گلخانه‌ صيفي‌ واقع در سه استان اصفهان، يزد و كرمان جمع آوري و در مرحله بعد تاثير اين باكتري‌ها بر رشد گياه و افزايش حجم ريشه بررسي شد.
وي اضافه كرد: مطالعه تاثير باكتري‌هاي منتخب بر عملكرد و كيفيت محصولات در مرحله بعد انجام شد كه باكتري‌هاي بومي شناسايي شده متعلق به سه جنس استرپتومايسس (Streptomyces)، سودوموناس (Pseudomonas) و باسيلوس (Bacillus) هستند.
وي افزود: در مرحله نهايي فرمولاسيون‌ و بسته بندي باكتري‌ها براي افزايش پايداري كود زيستي در شرايط محيطي انجام خواهد شد.
وي گفت: در اين پروژه تلاش داريم كودهاي زيستي را حسب نياز كشاورزان در اشكال متنوع به آن‌ها عرضه كنيم به طور مثال در مورد ارقامي مثل خيار كه رشد طولي بوته چندان مد نظر نيست از باكتري‌هايي استفاده مي‌شود كه اختصاصا به افزايش حجم ريشه كمك كنند.
وي اضافه كرد: همچنين با تهيه فرمولاسيون‌ مناسب امكان استفاده توام كودهاي زيستي همراه با كودهاي شيميايي و دامي خواهد بود.
صادقي گفت: اين طرح‌ها با سرعت خوبي در حال پيگيري هستند ابراز اميدواري كرد كه طي چند ماه آينده نخستين كودهاي زيستي توليد شده براي استفاده آزمايشي در گلخانه‌هاي تجاري در اختيار كشاورزان كشور قرار گيرد.
به گزاش ايرنا، كودهاي زيستي (كود بيولوژيك) به مواد حاصل‌خيزكننده‌اي گفته مي‌شود كه داراي تعداد كافي از يك يا چند گونه از ميكروارگانيسم‌هاي سودمند خاكزي هستند.
كودهاي زيستي، ريزاندامگان‌هايي (ميكروارگانيسم‌هايي) هستند كه قادرند عناصر غذايي خاك را در يك فرايند زيستي تبديل به مواد مغذي همچون ويتامين ها و ديگر مواد معدني كرده و به ريشه خاك برساند.
مصرف كودهاي زيستي علاوه بر هزينه پايين، نداشتن آلودگي در اكوسيستم، داراي مواد نگه‌دارنده ميكروارگانيزم‌هاي سودمند خاك هستند.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9186 * 1579*خبرنگار: هما همت خواه* انتشار : مرضيه فاتحي

سرخط اخبار اقتصاد