ساخت دستگاه بازرسي غيرمخرب براي تشخيص خوردگي درپره بالگرد

تهران - ايرنا - پژوهشگران داخلي با تكيه بر دانش بومي و با حمايت ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش بنيان هوايي و هوانوردي معاونت علمي موفق به طراحي و ساخت نخستين دستگاه بازرسي غيرمخرب براي تشخيص خوردگي در پره بالگرد شدند.

به گزارش روز شنبه گروه علمي ايرنا از روابط عمومي و اطلاع رساني معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، پژوهشگران داخلي با حمايت ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش بنيان هوايي و هوانوردي، پس از تحقيقات و آزمايشات متعدد، موفق به ساخت دستگاهي شدند كه با بررسي پره هاي بالگرد، خوردگي احتمالي را گزارش مي كند و پيش از بروز مشكل جدي ناشي از اين خوردگي، فرصت رفع اين مشكل را دراختيار كاربر قرار مي دهد.
خوردگي، به معناي تخريب يا فاسد شدن يك ماده در اثر واكنش با محيط است كه از جمله مهمترين عوامل تخريب، تجهيزات صنعتي و خانگي است كه هزينه‌هاي سرسام‌آوري به همه صنايع تحميل مي كند.
براي نمونه پس از تحقيقي كه در سال 2002 در آمريكا صورت گرفت، مشخص شد كه خوردگي، سالانه 300 ميليارد دلار معادل 3/2 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور به صنايع خسارت وارد مي كند كه آمار بالاي اين خسارت نشان از اهميت فوق العاده زياد تشخيص سريع خوردگي مي دهد.
صنعت هوايي نيز از اين آفت، مصون نيست و عدم تشخيص سريع خوردگي مي تواند خسارت هاي مالي و حتي جاني زيادي را به بار آورد. در سال 1992 سقوط هواپيماي بوئينگ 747 در هلند موجب كشته شدن 400 نفر در داخل هواپيما و 50 نفر بر روي زمين شد كه بررسي ها، علت حادثه را جدا شدن موتورهاي 3 و 4 هواپيما به دليل خستگي خوردگي مشخص كرد.
علمي**1023**1440
تنظيم كننده:ابوالقاسم تيموري** انتشار: گلشن