شركت هاي كوچك دارويي ادغام شوند

تهران - ايرنا - مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو گفت: براي توليد هر قلم دارو به جاي دو يا سه شركت با شرايط بهره‌وري و كيفي منطقي، گاه تا 20 شركت توليدي كوچك در كشور وجود دارد كه توصيه مي شوند با هم ادغام شوند.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از سازمان غذا و دارو، اكبر عبدالهي اصل افزود: اين شركت هاي كوچك دارويي به علت بازار محدود، قادر به پوشش هزينه هاي خود نبوده و توقع دارند كه دولت با افزايش قيمت، آنها را حمايت كند.
وي اظهار داشت: در چنين شرايطي پيشنهاد سازمان غذا و دارو مانند پيشنهاد برخي دولت هاي قبل، ايجاد انحصار در تاسيس و توليد داروها يا افزايش قيمت نيست بلكه هولدينگ هاي بزرگ دارويي مانند البرز، داروپخش، تهران شيمي و بانك ملي بهتر است نسبت به ادغام شركت هاي كوچك و پراكنده خود اقدام كنند.
مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو پيشنهاد داد مديريت اجرايي اين شركت هاي بزرگ به بخش خصوصي واقعي واگذار شده و مديريت ارشد اين هولدينگ ها به جاي بنگاه داري خرد به سهام گرداني اقدام كند.
عبدالهي اصل افزود: در چنين شرايطي نه تنها مردم مجبور نيستند بهاي اضافه ناشي از عدم بهره وري صنعت دارو را پرداخت كنند بلكه ارتقاي كيفي ناشي از بزرگ شدن شركت ها موجب افزايش قدرت رقابت داروهاي آنها با رقباي خارجي شده و فرآورده هاي دارويي ايراني جايگاه بهتري در بازارهاي داخلي و خارجي پيدا مي كند.
وي تاكيد كرد: مردم نبايد بهاي اضافه ناشي از عدم بهره وري صنعت دارو را پرداخت كنند.
به گفته وي، تعيين قيمت دارو بر اساس بهاي تمام شده به روش حسابداري صنعتي تقريبا كنار گذاشته شده و در حال حاضر قيمت گذاري اغلب داروها در كشور بر اساس روش مقايسه قيمت با كشورهاي مرجع ERP انجام مي‌شود.
مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو گفت: قيمت داروهاي توليد داخل متناسب با تكنولوژي ساخت، كيفيت خطوط داروسازي و شرايط تامين، 20 تا 70 درصد قيمت داروي اصلي در بازار بين‌المللي تعيين مي‌شود.
عبدالهي اصل خاطرنشان كرد: در حال حاضر به جز داروهاي ژنريك قديمي كه امكان اصلاح يكباره قيمت آنها و مطابقت با قيمت هاي جهاني به علت عدم توان پرداخت بيمه ها وجود ندارد، قيمت داروهاي توليد داخل به ويژه انواع داروهاي با تكنولوژي بالا، اصلاح شده است و اختلاف زيادي با قيمت داروهاي ژنريك در بازارهاي بين المللي ندارد.
وي تصريح كرد: نكته اصلي در پايين بودن قيمت برخي داروها و عدم صرفه توليد برخي اقلام دارويي، عدم آگاهي سازمان غذا و دارو به روش هاي منطقي قيمت گذاري در جهان نبوده بلكه عدم امكان تحميل فشار مالي ناشي از اصلاح قيمت ها به سازمان هاي بيمه گر يا مردم است.
اجتمام**9185**1569**تنظيم كننده: سادات حسيني خواه **انتشار: علي حبيبي
آگاهي از آخرين اخبار اجتماعي و حوادث ايران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعي ايرنا
@irnaej
https://t.me/irnaej