چك دوره اي و نبود مسافر علت لغو برخي پروازهاي فرودگاه خرم آباد

خرم آباد - ايرنا - مدير فرودگاه خرم آباد گفت: برخي پروازهاي فرودگاه خرم آباد توسط شركت هاي هواپيمايي تابان و ايران اير طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه به علت چك دوره اي و به حد كافي نرسيدن تعداد مسافر لغو شده است.

غلامرضا بني صدر در گفت و گو با ايرنا افزود: شركت هواپيمايي تابان پروازهاي روزهاي دوشنبه و سه شنبه اين هفته خود را به مقصد تهران و مشهد به علت انجام يك سري سرويس هاي دوره اي لغو كرده است.
وي اظهار كرد: پرواز روز دوشنبه ايران اير به مقصد تهران نيز با توجه به ماه رمضان و به حد كافي نرسيدن تعداد مسافران لغو شده است.
بهروز غلامي معاون فرودگاه خرم آباد نيز به خبرنگار ايرنا گفت: تعداد پروازهاي فرودگاه خرم آباد طي چند سال اخير از حدود 10 پرواز در هفته به حدود 30 پرواز در هفته افزايش يافته است.
وي گفت: هم اكنون با مجموعه اقدامات انجام شده در راستاي توسعه و رونق فرودگاه خرم آباد زمينه براي پذيرش هواپيماهاي بيشتر مهيا است و در حال حاضر نيز امكان مسافرگيري و پياده كردن مسافر چهار هواپيما به طور همزمان در فرودگاه خرم آباد ميسر است.
1920/3022
خبرنگار: مهري دريكوند ** انتشاردهنده: احسان كردي